* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .org, .biz, .info, .blog, .ca, .club, .cn, .co.uk, .de, .eu, .io, .me, .mobi, .nl, .online, .site, .top, .tw, .uk, .us, .vip, .xyz, .business, .trade