sanjevi.com

Thavarajayogi Pamban Arul Siddhar Sanjeevi RAJASWAMIGAL - -®¤®µ®¤¯®¤®¿®°¯ ®°®¾®œ®¾ ®š¯®µ®¾®®®¿®•®³¯.
1
trailers

Social Media Analysis

Sanjevi.com has over 1 followers on popular social networking platforms such as Facebook. It has been bookmarked over 0 times across major social bookmarking services such as Delicious. Sanjevi.com has been mentioned at least 0 times throughout top social news destinations such as Google News. Over 1 discussions are happening around sanjevi.com on the web.

Networking

1 twitter followers
0 facebook likes
341 myspace results
0 bebo results

Bookmarking

0 delicious bookmarks
0 bibsonomy bookmarks
0 folkd bookmarks

Media

6 youtube videos
0 flickr pictures
0 dailymotion videos

News

0 google stories
0 yahoo stories
0 digg submissions
0 reddit submissions
0 topix stories
0 topsy mentions

Other

0 yahoo questions
0 google groups
1 wikipedia articles
0 livejournal entries
Social Media Score Widget
Place this interactive always-updated SiteTrail social media score widget on your site. Just copy and paste the html.

SEO Analysis

Sanjevi.com has an average of 28 pages indexed in major search engines like Google, Yahoo and Bing. There are an average of 3 links pointing back to sanjevi.com from other websites around the world. Sanjevi.com was last crawled by Google on Oct 7, 2011 at 9:37 PM UTC. There are a total of 1 listings about sanjevi.com in DMOZ (0 categories) and Yahoo! Directory.

Indexed Pages

46 google pages
18 yahoo pages
21 bing pages

Backlinks

0 google backlinks
10 yahoo backlinks
0 bing backlinks
0 alexa backlinks
0/10 google pagerank

Last Crawled

Oct 7, 2011 (9:37 PM UTC)
Apr 26, 2011 (12:00 AM UTC)
Oct 8, 2011 (9:26 PM UTC)

Directories

0 dmoz listings
1 yahoo listings

Other

Not available
Invalid, 38 errors, 5 warnings, windows-1252 charset

DMOZ Categories

DMOZ categories for sanjevi.com are not available.
SEO Score Widget
Place this interactive always-updated SiteTrail SEO score widget on your site. Just copy and paste the html.

Visitor Analysis

Every month, 0 unique visitors visit sanjevi.com, each of whom come back to the site 0.0 times. Majority of them (100%) come from the India region and 0 have subscribed via RSS.

Visitors

0 compete visitors
0 quantcast visitors

Visits

0 compete visits
0 quantcast visits

Pageviews

6,285 pageviews

Syndication

0 rss subscribers

Visitor Countries

India
100%

Traffic Analysis

On average, sanjevi.com is ranked #2,389,358 across major traffic ranking services such as Alexa and Compete. This metric shows the popularity of sanjevi.com compared to other sites around the web.

Traffic Ranks

#7,168,074 alexa rank
#0 compete rank
#0 quantcast rank

Blog Rank

#0 technorati rank

Rank Trend

Visitor Trend

Bounce Trend

Traffic Rank Widget
Place this interactive always-updated SiteTrail traffic rank widget on your site. Just copy and paste the html.

Revenue Analysis

Sanjevi.com has the potential to earn $139 USD in advertisement revenue per year. If the site was up for sale, it would be worth approximately $250 USD.

Revenue

$0 USD per day
$12 USD per month
$139 USD per year

Worth

$250 USD
Value Widget
Place this interactive always-updated SiteTrail value widget on your site. Just copy and paste the html.

Content Analysis

Sanjevi.com's home page is 9585 bytes in size. It has 32 images in total (3% have "alt" attribute). Out of the 85 unique keywords found on sanjevi.com, "siddhar sanjeevi rajaswamigal" was the most dense.

Title

Thavarajayogi Pamban Arul Siddhar Sanjeevi RAJASWAMIGAL :  Sanjeevi Raja Swamigal Official HomePage

Meta Description

Thavarajayogi Pamban Arul Siddhar Sanjeevi RAJASWAMIGAL - -தவத்திரு ராஜா சுவாமிகள்

Meta Keywords

Sanjevi,sanjeevi,RajaSwamigal,Sanjeevi,kanchipuram,kancheepuram,Raja,Swamigal,Thavarajayogi Pamban Arul Siddhar Sanjeevi RAJASWAMIGAL Official HomePage

Page Size

9.59 KB

Images

1 JPG, 30 GIF, 0 PNG
1 alt tags, 0 title tags
0 internal, 32 external
32 total

Keyword Density

siddhar sanjeevi rajaswamigal
4.71%
pamban arul siddhar
4.71%
arul siddhar sanjeevi
4.71%
raja swamigal
3.53%
thavarajayogi pamban
3.53%
rajaswamigal sanjeevi
2.35%
swamigal official
2.35%

Link Analysis

The home page of sanjevi.com links to 12 web pages, 2 of which point to external sites (e.g. hit-counts.com). The page also consists of 4 anchor texts of which 0 are nofollow.

Internal

10 follow, 0 nofollow
10 anchor tags, 0 title tags
10 total

Outbound

2 follow, 0 nofollow
1 anchor tags, 0 title tags
2 total

Anchor Texts

  • 45th Jayanthi invitation
  • Privacy Policy
  • Terms Of Use
  • hit counter

Outbound Domains

  • hit-counts.com

Hosting Analysis

The primary web hosting server where sanjevi.com is hosted resolves to the IP address 74.208.94.124 and is located at Wayne, Pennsylvania, United States.

IP Address

74.208.94.124

IP Decimal (Long)

1255169660

Reverse IP

74.208.94.124

Server Location

Wayne, Pennsylvania
United States (19087)
40.0548 (lat) / -75.4083 (long)

Hosting Company

1&1 Internet Inc.
701 Lee Rd
Suite 300
Chesterbrook, PA (19087)
United States

Server Analysis

On average, sanjevi.com web pages load in 0 milliseconds. The site uses about 2 different types of web software that we know of and consists of about 19% JavaScript code.

Software Used

  • ASP.NET (language)
  • Microsoft-IIS/6.0 (server)

Languages Used

  • HTML (80.67%)
  • JavaScript (19.33%)
  • CSS (0%)

Page Speed

0.000 seconds

Color Analysis

The top colors used in sanjevi.com's web template color pallete are charcoal grey, black, charcoal, dark, dark grey. Typically, lighter colored websites are more trustworthy and easier to use.
#4C4E4C
Charcoal Grey
#000000
Black
#4C4A4C
Charcoal Grey
#111111
Black
#222222
Black
#333333
Black
#444444
Black
#2C2E2C
Charcoal
#2C2A2C
Dark
#3C3A3C
Dark Grey

WHOIS Analysis

Registration and WHOIS Service provided by directNIC.com

DirectNIC, LTD provides the data in the directNIC.com Registrar WHOIS
database for informational purposes only. The information may only be
used to assist in obtaining information about a domain name's registration
record. The use of this data for any other purpose without prior written
consent by directNIC is expressly forbidden.

By submitting a WHOIS query, you agree to all the terms and limitations
herein and that you will use this data only for lawful purposes. You also
agree that under no circumstances will you use this data to:
(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by email,
telephone, or facsimile of mass, unsolicited, commercial advertising or
solicitations, including, but not limited to, spam, to entities other than
the data recipient's own existing customers;
(b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries
or data to the systems of any Registry Operator or ICANN-accredited
registrar or
(c) enable any automated or robotic processes to collect or compile data
for any purpose, including data mining.

directNIC makes this information available "as is", and provides no guarantee
or warranty as to its accuracy.


Registrant:
Raja Swamigal
10/27 Kuppu Street.,
kanchipuram
Tamil Nadu
kanchipuram, TN 631502
IN
+919994459556


Domain Name: SANJEVI.COM

Administrative Contact:
Mr, Narayanan
10/27 Kuppu Street.,
kanchipuram
Tamil Nadu
kanchipuram, TN 631502
IN
+919994459556


Technical Contact:
Mr, Narayanan
10/27 Kuppu Street.,
kanchipuram
Tamil Nadu
kanchipuram, TN 631502
IN
+919994459556


Record last updated 10-14-2009 10:19:35 PM
Record expires on 09-24-2012
Record created on 09-24-2009

Domain servers in listed order:
NS57.1AND1.COM 217.160.82.168
NS58.1AND1.COM 217.160.83.168


The compilation, repackaging, dissemination, or other use of this WHOIS
data is expressly prohibited without the prior written consent of
directNIC.com.

directNIC.com reserves the right to terminate your access to its WHOIS
database in its sole discretion, including without limitation, for
excessive querying of the database or for failure to otherwise abide by
this policy.

directNIC reserves the right to modify these terms at any time.

NOTE: THE WHOIS DATABASE IS A CONTACT DATABASE ONLY.
LACK OF A DOMAIN RECORD DOES NOT SIGNIFY DOMAIN AVAILABILITY.

DNS Record Analysis

Sanjevi.com has 1 address (A) records, 2 name server (NS) records, 1 start of authority (SOA) records, 2 mail exchanger (MX) records and 0 text (TXT) records in its domain name system (DNS).
HostClassTypeIPTTLTargetOther
sanjevi.comINA74.208.94.12410799
sanjevi.comINNS86400ns58.1and1.com
sanjevi.comINNS86400ns57.1and1.com
sanjevi.comINSOA86400mname: ns57.1and1.com
rname: hostmaster.1and1.com
serial: 2009101501
refresh: 28800
retry: 7200
expire: 604800
minimum-ttl: 86400
sanjevi.comINMX86400mx01.1and1.compri: 10
sanjevi.comINMX86400mx00.1and1.compri: 10

HTTP Header Analysis

HTTP header reponses show how sanjevi.com responds to incoming Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) requests from connecting clients (e.g. web browsers).
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Date: Thu, 13 Oct 2011 06:55:06 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Content-Length: 9585
Content-Type: text/html
Set-Cookie: ASPSESSIONIDAQBSQCTQ=PICKEOJCBHJCCDDBBBEEHGOI; path=/
Cache-control: private
Own this website?
Place this interactive always-updated SiteTrail value widget on your site. Just copy the html and put it on your site.
This data was last updated 3 years ago
(update data).

User reviews of sanjevi.com

comments powered by Disqus

Share on Facebook Share on Twitter Digg This Add to Delicious Email to Friend More...