gizlidefineler.net

 (visit site)
Define-definecilik-define işaretleri-define işaret çÖzÜmleri-define haritalarI-hazineler-dedektÖr-define arama çUbUklarI yaPImI-madenler-tIlsIm-gÖmÜ-eşkiya belgeleri-hÖyÜk-tÜmÜlÜs-ÜnlÜ eşkiyalar-arkeoloJi-tarihte Para-takIlar-doĞal taşlar-mÜzeler-islam-define haberleri-mitoloJi-heykel-antika nÜmizmatik-tÜrkiyede arkeoloJi-antik bÖlgeler-antik kentler-horasan-ticaret yollarI-ebced-işaret çÖzÜmleri-define arama yollarI-roma-bizans-greek sikkeleri hakkInda bilgiler,DEFİ.
0
trailers

Social Media Analysis

Gizlidefineler.net has over 0 followers on popular social networking platforms such as Facebook. It has been bookmarked over 0 times across major social bookmarking services such as Delicious. Gizlidefineler.net has been mentioned at least 0 times throughout top social news destinations such as Google News. Over 0 discussions are happening around gizlidefineler.net on the web.

Networking

0 twitter followers
0 facebook likes
0 myspace results
0 bebo results

Bookmarking

0 delicious bookmarks
0 bibsonomy bookmarks
0 folkd bookmarks

Media

0 youtube videos
0 flickr pictures
174,575 dailymotion videos

News

0 google stories
0 yahoo stories
0 digg submissions
0 reddit submissions
0 topix stories
0 topsy mentions

Other

0 yahoo questions
0 google groups
0 wikipedia articles
0 livejournal entries
Social Media Score Widget
Place this interactive always-updated SiteTrail social media score widget on your site. Just copy and paste the html.

SEO Analysis

Gizlidefineler.net has an average of 474 pages indexed in major search engines like Google, Yahoo and Bing. There are an average of 0 links pointing back to gizlidefineler.net from other websites around the world. There are a total of 0 listings about gizlidefineler.net in DMOZ (0 categories) and Yahoo! Directory.

Indexed Pages

1,420 google pages
0 yahoo pages
3 bing pages

Backlinks

0 google backlinks
0 yahoo backlinks
0 bing backlinks
1 alexa backlinks
0/10 google pagerank

Last Crawled

Not available
Nov 6, 2012 (6:32 PM UTC)
Oct 29, 2012 (6:34 PM UTC)

Directories

0 dmoz listings
0 yahoo listings

Other

Not available
Invalid, 117 errors, 109 warnings, windows-1254 charset

DMOZ Categories

DMOZ categories for gizlidefineler.net are not available.
SEO Score Widget
Place this interactive always-updated SiteTrail SEO score widget on your site. Just copy and paste the html.

Visitor Analysis

Every month, 0 unique visitors visit gizlidefineler.net, each of whom come back to the site 0.0 times. Majority of them (0%) come from an unknown region and 0 have subscribed via RSS.

Visitors

0 compete visitors
0 quantcast visitors

Visits

0 compete visits
0 quantcast visits

Pageviews

5,091 pageviews

Syndication

0 rss subscribers

Visitor Countries

Visitor regions are unavailable.

Traffic Analysis

On average, gizlidefineler.net is ranked #2,949,644 across major traffic ranking services such as Alexa and Compete. This metric shows the popularity of gizlidefineler.net compared to other sites around the web.

Traffic Ranks

#8,848,933 alexa rank
#0 compete rank
#0 quantcast rank

Blog Rank

#0 technorati rank

Rank Trend

Visitor Trend

Bounce Trend

Traffic Rank Widget
Place this interactive always-updated SiteTrail traffic rank widget on your site. Just copy and paste the html.

Revenue Analysis

Gizlidefineler.net has the potential to earn $113 USD in advertisement revenue per year. If the site was up for sale, it would be worth approximately $203 USD.

Revenue

$0 USD per day
$9 USD per month
$113 USD per year

Worth

$203 USD
Value Widget
Place this interactive always-updated SiteTrail value widget on your site. Just copy and paste the html.

Content Analysis

Gizlidefineler.net's home page is 124649 bytes in size. It has 68 images in total (50% have "alt" attribute). Out of the 248 unique keywords found on gizlidefineler.net, "arama" was the most dense.

Title

Define İşaretleri & Anlamları

Meta Description

define-definecilik-define işaretleri-define işaret çÖzÜmleri-define haritalarI-hazineler-dedektÖr-define arama çUbUklarI yaPImI-madenler-tIlsIm-gÖmÜ-eşkiya belgeleri-hÖyÜk-tÜmÜlÜs-ÜnlÜ eşkiyalar-arkeoloJi-tarihte Para-takIlar-doĞal taşlar-mÜzeler-islam-define haberleri-mitoloJi-heykel-antika nÜmizmatik-tÜrkiyede arkeoloJi-antik bÖlgeler-antik kentler-horasan-ticaret yollarI-ebced-işaret çÖzÜmleri-define arama yollarI-roma-bizans-greek sikkeleri hakkInda bilgiler,DEFİNE,DEFİNECİLİK,DEFİNE İŞARETLERİ,DEFİNE HARİTALARI,HAZİNELER,ALTIN DEFİNE,DEFİNECİLİK,DEFİNE İŞARETLERİ,DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ,DEFİNE HARİTALARI,HAZİNELER,DEDEKTÖR,DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI,MADENLER,TILSIM,GÖMÜ,EŞKİYA BELGELERİ,HÖYÜK,TÜMÜLÜS,ÜNLÜ EŞKİYALAR,ARKEOLOJİ,TARİHTE PARA,TAKILAR,DOĞAL TAŞLAR,MÜZELER,İSLAM-,EFİNE HABERLERİ,MİTOLOJİ,HEYKEL,ANTİKA NÜMİZMATİK,TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ,ANTİK BÖLGELER,ANTİK KENTLER,HORASAN,TİCARET YOLLARI,EBCED,İŞARET ÇÖZÜMLERİ,DEFİNE ARAMA YOLLARI,ROMA,BİZANS,GREEK SİKKELERİ ,SİKKELER, define,definecilik,define işaretleri,define haritaları,hazineler,altın define,definecilik,define işaretleri,define işaret çözümleri,define haritaları,hazineler,dedektör,define arama çubukları yapımı,madenler,tılsım,gömü,eşkiya belgeleri,höyük,tümülüs,ünlü eşkiyalar,arkeoloji,tarihte para,takılar,doğal taşlar,müzeler,islam-,efine haberleri,mitoloji,heykel,antika nümizmatik,türkiyede arkeoloji,antik bölgeler,antik kentler,horasan,ticaret yolları,ebced,işaret çözümleri,define arama yolları,roma,bizans,greek sikkeleri ,sikkeler

Meta Keywords

define-definecilik-define işaretleri-define işaret çÖzÜmleri-define haritalarI-hazineler-dedektÖr-define arama çUbUklarI yaPImI-madenler-tIlsIm-gÖmÜ-eşkiya belgeleri-hÖyÜk-tÜmÜlÜs-ÜnlÜ eşkiyalar-arkeoloJi-tarihte Para-takIlar-doĞal taşlar-mÜzeler-islam-define haberleri-mitoloJi-heykel-antika nÜmizmatik-tÜrkiyede arkeoloJi-antik bÖlgeler-antik kentler-horasan-ticaret yollarI-ebced-işaret çÖzÜmleri-define arama yollarI-roma-bizans-greek sikkeleri hakkInda bilgiler,DEFİNE,DEFİNECİLİK,DEFİNE İŞARETLERİ,DEFİNE HARİTALARI,HAZİNELER,ALTIN DEFİNE,DEFİNECİLİK,DEFİNE İŞARETLERİ,DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ,DEFİNE HARİTALARI,HAZİNELER,DEDEKTÖR,DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI,MADENLER,TILSIM,GÖMÜ,EŞKİYA BELGELERİ,HÖYÜK,TÜMÜLÜS,ÜNLÜ EŞKİYALAR,ARKEOLOJİ,TARİHTE PARA,TAKILAR,DOĞAL TAŞLAR,MÜZELER,İSLAM-,EFİNE HABERLERİ,MİTOLOJİ,HEYKEL,ANTİKA NÜMİZMATİK,TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ,ANTİK BÖLGELER,ANTİK KENTLER,HORASAN,TİCARET YOLLARI,EBCED,İŞARET ÇÖZÜMLERİ,DEFİNE ARAMA YOLLARI,ROMA,BİZANS,GREEK SİKKELERİ ,SİKKELER,define,definecilik,define işaretleri,define haritaları,hazineler,altın define,definecilik,define işaretleri,define işaret çözümleri,define haritaları,hazineler,dedektör,define arama çubukları yapımı,madenler,tılsım,gömü,eşkiya belgeleri,höyük,tümülüs,ünlü eşkiyalar,arkeoloji,tarihte para,takılar,doğal taşlar,müzeler,islam-,efine haberleri,mitoloji,heykel,antika nümizmatik,türkiyede arkeoloji,antik bölgeler,antik kentler,horasan,ticaret yolları,ebced,işaret çözümleri,define arama yolları,roma,bizans,greek sikkeleri ,sikkeler , ANA SAYFA, ANADOLU VE DÜNYA UYGARLIKLARI , ANTİK KENTLER VE BÖLGELER, ASTROLOJİ VE BURÇLAR, DEFİNE CİHAZLARI, DEFİNE HABERLERİ, DEFINE HARITALARI, DEFİNE İŞARETLERİ VE ANLAMLARI, DEFINE VE DEFINECILIK BILGILERİ , DEFİNECİLİKTE CİNLER, EFSANELER VE MİTOLOJİ , ESKİ ALFABELER VE SAYILAR, EŞKİYA BELGELERİ, FAYDALI DUALAR, HORASAN KIRMA YÖNTEMLERİ , KATAGORİSİZ KONULAR, MEZAR ÇEŞİTLERİ VE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, MÜZELER VE MADEN ÇEŞİTLERİ, ROMA , BIZANS VE GREEK SIKKELERI, RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ, Define isaretleri - ay,gunes,yildiz isareti , eski uygarlıklarda kurulan sayı sistemi (established in the old civilizations of the number system), HAVARİLER KİLİSESİ, İPEK YOLU-BAHARAT YOLU-KRAL YOLU(TARİHİ TİCARET YOLLARI) HAKKINDA BİLGİLER, Lidyalılarda Ölü Gömme Geleneği, 10. SINIF COĞRAFYA SAYFA 71 İLE 80 ARASI CEVAPLAR, 10. SINIF COĞRAFYA SAYFA 71 İLE 80 ARASI CEVAPLAR, 10.SINIF TÜRK EDEBİYAT KİTABI ETKİNLİK CEVAPLARI , 11. Sınıf Coğrafya Sayfa 92-93-94-95-96-97-98-99-100-103, 12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABININ CEVAPLARI, 12.SINIF SAYFA 76 ETKİNLİK ÇALIŞMASI - COĞRAFYA LİSE, 12.SINIF SAYFA 76 ETKİNLİK ÇALIŞMASI - COĞRAFYA LİSE, 2011 safer ayı dilek sıkıntı duası, 333-585-750-916 Altin degeri / Altin Ayari / Takimda 333-585-750-916 Ne Demek , 333-585-750-916 ALTIN DEĞERİ /ALTIN AYARI/Takımda 333-585-750-916 Ne Demek, 500 Milyon Dolarlık Define, 585 ayar altın, 9 sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları , 9. sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 2011, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Tüm Cevapları (2011-2012), 9.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI , 9.SINIF EDEBİYAT 26-27-28-29-30 SAYFA CEVAPLARI , Achilles’in Mezarı ve Büyük İskender’in Mitolojik Ataları, AÇIKLANAMAYAN ESRARENGİZ OLAYLAR , Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua , Afyon Ören Yerleri, AĞAÇLARA YAPILAN DEFİNE İŞARETLERİ, AĞIRLIK ÖLÇÜ ALETLERİ NELERDİR?, AKREP BURCU 23.EKİM - 21.KASIM, ALTIN, altın arama bakır çukuları, altın arama teknikleri, Altın Ayarları ve Renkleri, ALTIN DEĞERİ -333-585-750-916 ALTIN DEĞERİ /ALTIN AYARI/TAKIMDA 333-585-750-916 NE DEMEK, ALTIN HAKKINDA HERŞEY/ALTIN TARİHİ, altın işlemesi, Altin nasil anlasilir, Altin Sikke (Tarih), Altin,gumus,bronz sikke resimleri, ANADOLU MEDENİYETLERİ TARİHİ, Anadolu Mitolojileri, ANADOLU VE TRAKYADA KURULAN DEVLETLER , ANADOLUDA ZENGİNLERE AİT ODA MEZARLAR HAKKINDA BİLGİLER, ANTİK ALFABELER VE ÇEVİRİLERİ, Antik bizans sikkeleri, Antik Roma Paralari, Antik yunan , roma , bizans antika gumus sikkeler koleksiyonu, Antik yunan ,roma ,bizans antika gumus sikkeler koleksiyonu, antika takılar, ARAP RAKAMLARI, ARKEOLOJİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, ARKEOLOJİ VE JEOFİZİK, ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ, ASLAN BURCU 23.TEMMUZ - 22.AĞUSTOS, ASUR ALFABESİ, Asur, Urartu, Babil, Lidya, Hi Frig uygarlıkları hakkında bilgiler, Attis - Frigya Tanrısı Kimdir, ayakkabı bağcığı büyüsü /ermeni büyüsü , BABİL ALFABESİ, Bademağacı höyüğü Antalya , BALIK BURCU 19.ŞUBAT-20.MART, balıkesirde define bulundu, BAŞAK BURCU 23.AĞUSTOS-22.EYLÜL, BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT, Başını vermeyen şehit inceleme, BAZI YERLERİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ, Berhetiyye Duası ve Sırları, Besmele-i Şerif ve Fatiha Suresinin Sırları , BİTKİLERİN MİTOLOJİK KÖKENİ, Bizans sikkeler para katalogu, Bizans Sikkeleri, Bizans sikkeleri paralari fiyati, BOĞA BURCU 21.NİSAN - 20.MAYIS, BULGAR SİTESİNDEN GİZLİ HAZİNELER, BULGAR SİTESİNDEN GİZLİ HAZİNELER, BULGARİSTANDAKİ TÜRK ŞEHİRLERİ, BULUNAN DEFİNELER , BULUNAN DEFİNELER, BULUNMUŞ ÜNLÜ DEFİNELER, BULUNTU NEDİR?, BURDURDAKİ ANTİK KENTLER, büyü bozma tılsımı, BÜYÜ BOZMA TILSIMLARI-TÜTSÜLER, Büyük İskender, Buyuk iskenderin gümüs sikkesi, Büyülü Define, CAN GÜVENLİĞİ VE İLKYARDIM, ÇERKEZKÖY DEFİNE YERLERİ , ÇEVRE BAKANLIĞI MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ, CEZAYİRLİ HASAN PAŞA (Gazi, Palabıyık), cin suresinin faziletleri, cin suresinin faziletleri, Cinler hakkında sorular ve cevapları, Çocuk İsteyenlerin Okuyacağı Ayetler | Dualar ve Sureler, Cozulmus define isaretleri, ÇÖZÜLMÜŞ DEFİNE İŞARETLERİ, ÇUKUROVADA ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞLAR UYGULAMALAR VE İSKENDERUN MEZAR TAŞLARININ DİLİ, Darlığa düşenler ve işleri bozulanlar için dua, DEDEKTÖR ÇEŞİTLERİ, DEFİNE ARAYANLARIN BİLMESİ GEREKEN KURALLAR , DEFINE AND EVERYTHING ABOUT DEFİNECİLİK, define arama, DEFİNE ARAMA, define arama izni, DEFİNE ARAMA KAZI RUHSATI ÖRNEĞİ, DEFİNE ARAMA USULLERİ VE YÖNTEMLERİ, Define Arama Yönetmeliği , DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ, DEFİNE ARARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, DEFİNE AVCILARI, DEFİNE ÇEŞİTLERİ, DEFİNE ÇEŞİTLERİ, define çubuk şekilleri, DEFİNE DİNEN CAİZMİ?, DEFİNE EN ÇOK NEREDE BULUNUR?, DEFİNE GÖMÜ NASIL ANLAŞILIR?, DEFİNE GÖMÜ NASIL BULUNUR -BİR YERDE GÖMÜ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR, DEFİNE HABERLERİ, DEFİNE HABERLERİ 2011, DEFİNE HABERLERİ / İtalya Torino kefeni hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı , define haritası , DEFİNE İLE İLGİLİ EŞKİYA BELGELERİ/WOLÇAN, define işareti arı peteği, define işaretleri, Define isaretleri - Ic ice daireler isareti, Define isaretleri - 1, Define isaretleri - 2, Define isaretleri - Bos kup , bos kupler ve sifresi , Define isaretleri - define isareti, Define isaretleri - Definede yigma isareti, Define isaretleri - El isareti , Define isaretleri - Eyer isareti , Define isaretleri - Geyik karaca ceylan isareti, Define isaretleri - Goz isareti , Define isaretleri - Goz isareti, Define isaretleri - Gunes isareti , Define isaretleri - Guvercin,kus,tavus kusu isareti , Define isaretleri - Hac, haclar isareti , Define isaretleri - Halka isareti , Define isaretleri - Halka isareti , Define isaretleri - hamile kadinlar , ciplak hamile kadin isareti , Define isaretleri - hamile kadinlar , ciplak hamile kadin isareti, Define isaretleri - Hazine isaretleri - Nal isareti , Define isaretleri - Ibrik isareti , Define isaretleri - Insan adam isareti , Define isaretleri - Kalp isareti , Define isaretleri - K, kaya kisareti, Define isaretleri - Kaplumbaga isareti , Define isaretleri - Kartal, sahin guvercin , kus isareti, Define isaretleri - Kaya mezari isaretleri, Define isaretleri - Kazma isareti , Define isaretleri - Kelebek isareti , Define isaretleri - Kertenkelle isareti , Define isaretleri - Kilic isareti , Define isaretleri - Koltuk tasi isareti , Define isaretleri - Kopek isareti , Define isaretleri - Koyun, keci , kocisareti , Define isaretleri - Kuyu isareti , Define isaretleri - Magara isareti , Define isaretleri - Makas isareti , Define isaretleri - Melek isareti , Define isaretleri - Merdiven isareti , Define isaretleri - Mezar isaretileri / oda mezar isaretleri / kare oyma isareti ve dikdorgen oyma isareti , Define isaretleri - Mumya ,mumyalar isareti, Define isaretleri - Murclu kaya ve murclu kayalar isareti, Define isaretleri - Nal isaretleri, Define isaretleri - Papaz isareti, Define isaretleri - Salyangoz isareti, Define isaretleri - Sigma isareti, Define isaretleri - Tabanca isareti, Define isaretleri - Tavuk civ civli tavuk isareti, Define isaretleri - Tehlike isaretleri olum isaretleri anlamlari ve cozumu , Define isaretleri - Terazi isareti, Define isaretleri - Ucgen , uc noktali ucgen isareti, Define isaretleri - Uzum isareti, Define isaretleri - Yilan isareti, Define isaretleri - Zarf isareti, Define isaretleri - Zincir isareti, Define isaretleri -Agac isareti , Define isaretleri -Aile putu isareti , Define isaretleri -Akrep isareti , Define isaretleri anlamlari cozumleri, Define isaretleri -Aslan isareti , Define isaretleri -At , ata binmis adam isareti , Define isaretleri -Ayak isareti , Define isaretleri -Ayi topal ayi isareti , Define isaretleri -Baklava dilimi isareti , Define isaretleri -Balik isareti , Define isaretleri -Baston isareti , Define isaretleri -Baykus isareti , Define isaretleri -Bos kup isareti , Define isaretleri -Cakil yigini isareti , Define isaretleri -Capa isareti , Define isaretleri -Carik isareti , Define isaretleri -Cekic isareti , Define isaretleri -Cicek isareti , Define isaretleri -Ciplak kadin isareti , Define isaretleri -Cizgiler isareti , Define isaretleri -Coban ve koyunlari isareti , Define isaretleri -Dama tasi isareti , Define isaretleri -Degirmen tasi isareti , Define isaretleri -Deve isareti , Define isaretleri -Dikili tas isareti , Define isaretleri -Dirgen isareti , Define isaretleri -Dogan sahin kartal isareti , Define isaretleri -Domuz isareti , Define isaretleri -Ejderha isareti , Define isaretleri Kare oyma-Dikdortgen oyma isareti , Define isaretleri -Ok isaretleri, Define isaretleri -Okuz, inek , boga isareti, Define isaretleri -Sayisal ifadeler ve anlamlari cozum yollari, Define isaretleri -Sulu cesme , susuz cesme,cesme isareti, Define isaretleri ve anlamlari, DEFİNE İŞARETLERİ VE MANTIKSAL ÇÖZÜMLERİ, Define isaretlerinin cozumu, DEFİNE İŞATERLERİNİ KIRMAYALIM, DEFİNE KAZI TEKNİĞİ, DEFİNE KAZI TEKNİĞİ, DEFİNE MALZEMELERİ NELERDİR?, DEFİNE NASIL ARANIR VE BULUNUR, DEFİNE NASIL ARANIR VE BULUNUR, DEFİNE NASIL BULUNUR, DEFİNE NEDİR?, DEFİNE NEREDE VE NASIL ARANMALI?, DEFİNE NEREDE VE NASIL ARANMALIDIR?, define resimleri , Define savaşı, DEFİNE SEMBOLLERİ, DEFİNE SEMBOLLERİ -DEFİNE İŞARETLERİ-HAZİNE İŞARETLERİ, DEFİNE VE DEFİNECİLİK BİLGİLERİ, Define ve Definecilik Hakkında Her Şey, DEFİNE VE DEFİNECİLİKTE DEFİNE NEDİR?, DEFİNE VE DEFİNECİLİKTE İŞARET NEDİR?, DEFİNE VİDEOLARI, DEFİNE VİDEOSU, DEFİNE YERİ KEŞFETME DUASI, DEFİNE YERİ NASIL TESBİT EDİLİR, DEFİNE YERLERİ, DEFİNE YERLERİ -DEFİNE OLABİLECEK YERLER, Define Yılan Define İşareti, DEFİNE,ALTIN ARAMA YÖNETMELİĞİ, DEFİNECİ BİLGİLERİ, defineci gözlüğü , DEFİNECİ GÖZÜYLE GÖZLEM VE ARAZİYE BAKIŞ, DEFİNECİ KİMDİR?, DEFİNECİDE BULUNMASI GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER, DEFİNECİLİĞİN TARİHÇESİ, DEFİNECİLİĞİN TARİHÇESİ, DEFİNECİLİK, DEFİNECİLİK NEDİR?, DEFİNECİLİKTE ALTIN KURALLAR, DEFİNECİLİKTE GÜN DÖNÜMÜ VE ÖNEMİ NEDİR?, DEFİNECİLİKTE GÜNDÖNÜMÜ, DEFİNECİLİKTE İŞARET NEDİR?, DEFİNECİLİKTE İŞARET VE FİGÜRLER NASIL ÇÖZÜLÜR ?, DEFİNECİLİKTE İŞARETİ ÇÖZMEK, DEFİNECİLİKTE İŞARETLERİN ANLAMI, DEFİNECİLİKTE JEOFİZİK YÖNTEMLERDEN YARARLANMA, DEFİNECİLİKTE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR, definecilikte kurt işareti, DEFİNECİLİKTE MEDENİYETLERDEN SANAT TARİHİNDEN YARARLANMA, DEFİNECİLİKTE SEMBOL BİLGİSİ, DEFİNECİLİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI, DEFİNECİLİKTE UYULMASI GEREKLİ DOĞRULAR NELERDİR ?, DEFİNECİLİKTE YÜZEY ARAŞTIRMASI, DEFİNECİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR ?, DEFİNE-DEFİNE YERLERİ DEFİNE GÖMÜSÜ NASIL ANLAŞILIR, DEFİNEGİZEMİ, DEFİNEGİZEMİ(TILSIMLI DEFİNELER), DEFİNELER, Definenin anlamları, DEFİNENİN YERİNİ RÜYADA GÖRMEK OKUNACAK DUA, DEFİNEYE YAKLAŞTIĞIMIZI BELLİ EDEN TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER, defineyeri, DEFİNEYİ KİMLER GÖMDÜ?, DEFİNEYİ KİMLER NASIL VE DERELERE GÖMDÜLER?, değerli madeni taşlar, DEĞERLİ MADENLER VE TAŞLAR, değerli taşlar nasıl anlaşılır, dermo kozmoloji, dil anlatım 12. sınıf 51.sayfa cevapları, dillerin tablo ile anlatımı , Doğa Nedir, DOĞADA YÖN BULMA YÖNTEMLERİ, DOĞAL ŞARTLARDA ALTIN GÖMÜ DEFİNE NASIL BULUNUR, DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ KURGANLAR, DÖRTYOL DA BULUNAN İLK TÜRK YILAN TÜRÜ BARANİ, DOWSİNG, dualar tılsımlar, dualar ve hüddamları - Ayetel Kürsinin Hüddamı, dualar ve tılsımlar, dualar ve tılsımlar, Duanın kabul olması için bedduayı def etmek için okunan dualar, DUHA SURESİ VE BAZI SURELERİN FAZİLETLERİ, DUHA SURESİ VE BAZI SURELERİN FAZİLETLERİ, DUHA SURESİ VE BAZI SURELERİN FAZİLETLERİ, DÜNYA DESTANLARI, DÜNYA DİNLERİ, EFSANE / EFSANE ÖRNEKLERİ, Efsane- efsaneler-efsane örnekleri- efsanelerden örnekler , EFSANE MENKIBE NEDİR?, EFSANE NEDİR? EN MEŞHUR EFSANELERİMİZ NELERDİR?, EFSANE NEDİR?EFSANE ÖRNEKLERİ, efsane örneği, efsane örnekleri , efsane örnekleri, efsane örnekleri, EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANELERDEN ÖRNEKLER, Efsanelerden örnekler, efsanelerden örnekler, efsanelerden örnekler, el yapımı define arama cihazları, EL YAPIMI DEFİNE DEDEKTÖRÜ NASIL YAPILIR?, Elbise Giyip Çıkarırken Okunacak Dua, ELEKTROLİZ ( ELEKTRİK )YOLUYLA MADENİ METAL PARA SİKKE TEMİZLEME, ELMAS, En degerli sikke / En Degerli Sikkeler , En Degerli Ve cok Nadir Sikkeler ( Roma Sikkeleri ) , En degerli ve en pahali sikke ornekleri, en iyi dedektor hangisi, Ermeni define isaretleri, ERMENİ DEFİNE YERLERİ, ERMENİ KATLİAM BELGELERİ, ERMENİ ÜNLÜLER, ESİK KURGANI, ESİK KURGANI NEDİR?Esik Kurganı (Issık Kurganı) ve Altın Elbiseli Adam (Khan Uya), Eski bizans paraları - Antik Bizans Paraları, ESKİ BİZANS PARALARI-SİKKELERİ DEĞERLERİ//ANTİK PARA, ESKİ ÇAĞLARDA BÜYÜ, ESKİ ÇAĞLARDA BÜYÜ, Eski dönemdeki savas aletleri , ESKİ ERMENİ VE RUM EVLERİNE AİT GÖMÜ YERLERİ, ESKİ MEDENİYETLERDE (TOPLUMLARDA)ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, ESKİ MISIR HİYEROGLİF YAZISI -MISIR ALFABESİ, ESKİ MISIR HİYEROGLİF YAZISI -MISIR ALFABESİ, ESKİ UYGARLIKLARDA GÜNEŞ SEMBOLÜNÜN ANLAMI, ESKİ UYGARLIKLARDA MATEMATİK İŞARETLERİ VE SEMBOLLERİ, ESKİ UYGARLIKLARDA MATEMATİK İŞARETLERİ VE SEMBOLLERİ , ESKİ UYGARLIKLARDA MATEMATİK İŞARETLERİ VE SEMBOLLERİ İ, ESKİ UYGARLIKLARDA ÖLÜ GÖMME ADET VE GELENEKLERİ, ESKİ UYGARLIKLARDA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, eski uygarlıklarda sayılar hangi sembollerle belirtilmiştir, Eski Uygarlıkların kullandığı sayı sembolleri, Eski Uygarlıkların Kullandığı Sayı Sistemleri , ESKİ UYGARLIKLARIN KULLANDIKLARI SEMBOLLER , ESKİ UYGARLIKLARIN MATEMATİKLERİ, ESKİ UYGARLIKLARIN SAYI SEMBOLLERİ , eski uygarlıkların sayıları hangi sembollerle gösterilir , eski uygarlıkların sayıları ve sembolleri, Eski Uzunluk Ölçü Aleti Resimleri, Yeni Uzunluk Ölçü Resimleri, ESKİ YUNAN SAYILARI VE TARİHÇESİ, ESKİ ZAMANDA KULLANILAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ, eski zamanlarda İlk çağlarda duvara çizilen resimler, ESKİŞEHİR DEFİNE YERLERİ, ESKİŞEHİR TARİHİ DEFİNE YERLERİ, ESKİŞEHİR TARİHİ DEFİNE YERLERİ, eşkiya belgeleri , EŞKİYA BELGELERİ , EŞKİYA BELGELERİ, EŞKİYA BELGELERİ / ORTA ANADOLU KÜÇÜK ASYA, EŞKİYA BELGELERİ PAPAZ İSKELESİ , Eşkiya belgesi /asıl belge, EŞKİYA GÖMÜ İŞARETLERİ, eşkiya hazineleri, EŞKİYA HAZİNELERİ, EŞKİYA İŞARETLERİ, EŞKİYA LEFTER HAYATI , ESMA-ÜL HÜSNA - ESMA-ÜL HÜSNA VE SIRLARI, esrarengiz olaylar, fatiha suresinin fazileti, fatiha suresinin fazileti, fazileti ve sırları yüksek dualar / Fazileti ve sırları büyük salavatı şerifeler ve dualar, fikirtepe höyüğü, fil define işaretleri, Fotograf Makinelerinin Tarihi, fransız rakamları, Garip ve Esrarengiz Olaylar , GEÇMİTEN GÜNÜMÜZE ANADOLUDA İSLAMİ DÖNEM ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ, GERÇEK DEFİNE HARİTALARI HAKKINDA BİLGİLER, GİRESUN - Topal Osman, GÖMÜ NASIL ANLAŞILIR ?, GÖMÜ NASIL TESBİT EDİLİR, GÖMÜ SIRLARI, greek alfabesi, Greek sikkeler para katalogu, Gulyabani, GÜMÜŞ, Günlük hayatta yapılan dualar / Günlük Hayatta Okunması Tavsiye Edilen Dualar , Günlük yaşantımızda kullandığımız istek ve dua niteliği taşıyan cümleler, HALK BİLİMİ NEDİR ?, hangi dua hazine aranır, Harami Dere Mermer Oluklu Pınar, HARİTALARDA KULLANILAN İŞARETLERİN ANLAMLARI, HARİTALARDAKİ RENKLER VE İŞARETLER NE ANLAMA GELİR, hazine nasıl aranmalı, HER DEFİNECİNİN BİLMESİ GEREKEN BİLGİLERİN HEPSİ BURADA, HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN DUA VE ZİKİRLER , hiyeratik yazı nedir, hiyeratik yazı ne demek, hiyeratik yazının anlamı, HOBİ NEDİR ?HOBİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?HOBİ TÜRLERİ NELERDİR?, HOBİ NEDİR ?HOBİLER NELERDİR?HOBİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR, HORASAN ÇÖZÜMLEME NASIL YAPILIR, HORASAN HARCI, Horasan Harcı , horasan harcı görselleri /Horasan Harcı Resimleri , HORASAN HARCI NASIL KIRILIR?, Horasan Harcı Nedir? , Horasan Harcı ve Sıvaları nedir Özellikleri nelerdir, HORASAN NASIL ÇÖZÜLÜR, horasan nasıl kırılır, HORASAN NASIL KIRILIR/HORASAN ÇÖZÜMLEME NASIL YAPILIR , HOROSAN ÇÖZME, horosan eritme, HOROSAN NEDİR NASIL KIRILIR, HÖYÜK MEZAR RESİMLERİ ANLAMLARI, höyük mezarları, HÖYÜK VE TÜMÜLÜS ARASINDAKİ FARKLILIKLAR, Hüddamlar ve Türleri, HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR LİSTESİ, HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR LİSTESİ 1, HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR LİSTESİ 2, Hz. Muhammed Peygamber Efendimizin Genel Hayatı, HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ, İBNİ HALDUNDAN DEFİNECİ MANTIĞI, İBRANİ ALFABESİ VE SEFIROT , İCATLAR VE BULUŞLAR, İKİZLER BURCU 21.MAYIS-20.HAZİRAN, ilk insan görüntüleri, İlk sayma işlemi nasıl olmuştur? Sayıları ilk kim kullanmıştır?, İNGİLTERE VE AMERİKADA DEFİNECİLİK, İNSAN YUTAN PİTON YILANI, İPEK YOLU HARİTASI, İPEK YOLU KRAL YOLU HARİTASI , İpek yolu, Baharat yolu ve Kral yolu nerelerden geçer?, İPEK YOLU-BAHARAT YOLU-KRAL YOLU, İŞARET NEDİR ?, Isaretlerin anlami, Isaretlerin dili ve cozum yontemleri, İŞARETLERİN DİLİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ, İSLAMDA DEFİNE HELAL MI HARAM MI, Islami sikkeler para katalogu , İŞLENMEMİŞ KEHRİBAR- BALTIK KEHRİBARI , ismet özel edebi kişiliği, Istlada (Kapaklı) Antik Şehri , İyonlar, Urartular, Frigler, Lidyalılar ve Hititlerin yönetim şekilleri nasıldı, izmitli eşkiya lefterin belgeleri , Kapaklı kaya mezarları, Kapaklı kaya mezarları / Dolmenler (Kapaklı Kaya Mezarlar) , KARA HASAN KÖPRÜSÜ, KARBON 14 YÖNTEMİ İLE YAŞ TAYİNİ, Kareköklü sayıların tanımlanması nasıl yapılır?, Karisik Define isaretleri Katalogu, KAYA ÇEŞİTLERİ, kaya horasanlı,horasanlı kaya parçalama yöntemleri , KAYALAR VE KAYA ÇEŞİTLERİ, KAYBOLMUŞ DEFİNELER, Kayseri Yahyalı kapuzbaşı şelalesinde bulunan hazine, kelkit çayı üzerindeki barajlar , Kelt sikkeler para katalogu, KENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU, Kepenekli coban isareti, Kılıcın Tarihi, KİLİSE HAZİNELERİ NEREDE OLUR - KİLİSE DEFİNELERİ NEREDE OLUR, KOÇ BURCU 21.MART - 20.NİSAN, KÖROĞLU EFSANESİ, KOVA BURCU 20.OCAK-18.ŞUBAT, KRAL YOLU HARİTASI , KRAL YOLUNUN ÖNEMİ NEDİR?, kunut duaları ve anlamları, KURGAN MEZARLAR VE İÇERİNDE BULUNAN ESERLER, kurgan nedir, KURGAN NEDİR?, KURGAN NEDİR?, KURGAN NEDİR?KURGAN MEZARLAR VE İÇERİNDE BULUNAN ESERLER, kütahya define yerleri, KUTSAL AMAÇLI GÖMÜLEN DEFİNELER, KUTSAL GEOMETRİ, lahit / lahit resimleri , LAHİT MEZARLAR, LEFTER BELGESİ / LEFTER HAKKINDA BİLGİLER-LEFTERİN TARİHİ, Lefter Küçükandonyadis, lefterin belgeleri, MADEN KANUNU, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 1, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 2, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 3, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 4, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 5, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 6, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 7, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 8, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 9, MAĞARA VE MAHSEN GİRİŞLERİNİ ELE VEREN EMARELER, MANUKYANDAN ÇALINAN EŞKıYA BELGELERİ, MANUKYANDAN ÇALINAN EŞKIYA BELGESİ, Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme,manzume örnekleri , Mardin de Dünyanın en eski arazi tapusu bulundu, MARMARİS ÇEVRESİNDEKİ ANTİK KENTLER , MASON ALFABESİ, MAYA MİTOLOJiSiNDE YARATILIŞ, Medeniyetimizin Eğitim Sembolü: Rahleler, MEDLORK , Mercan Adası (kitap) hakkında ansiklopedik bilgi, MERCAN ADASI-KİTAP ÖZETİ, MERMER NEDİR?KAÇ ÇEŞİT MERMER VARDIR?, metal dedektör nasıl güçlendirilir, MEZAR, MEZAR KAZI TEKNİĞİ, Mitoloji Çeşitleri, MİTOLOJİ VE EFSANE ÖRNEKLERİ, mitolojiler, MUMYALAR VE MUMYALAMA, Munihte basilmis tarihi Osmanli altin paralari, musevi mührü - HZ SÜLEYMAN MÜHRÜ, mustafa kutlu uzun hikaye özeti, MÜŞTEBEH DEFİNE NEDİR?, Muzeler eser alirken uyguladigi yontem, noktalama işaretleri ile yapılan sanatsal resimler , Nüfus Piramidi , ODA MEZARLAR, OĞLAK BURCU 22.ARALIK-19.OCAK, OKSİTLİ-KÜFLÜ-PASLI MADENİ PARA VE SİKKE NASIL TEMİZLENİR, OSMANLI HAZİNELERİ, OSMANLI HAZİNELERİ, OSMANLI ÖLÇÜ BİRİMLERİ, Osmanli savas aletleri, OSMANLI SAVAŞ ALETLERİ, Osmanli sikkeleri ve resimleri , osmanlı takıları, Para ve Paranın Tarihçesi, Paranin tarihi gelişimi, PEYAMBER EFENDİMİZİN(SAS) SÜNNETLERİ, peygamber efendimizin süt anneden dönüşü, Peygamberimizin bolluk ve bereket duası, PEYGAMBERİMİZİN SÜT ANNEYE VERİLİŞİ, pul alım satımı - Son pul tüccarları, RADYASTEZİ(ELLE MADEN-DEFİNE ARAMA), radyestezi yöntemi maden bulma, rakam ve sembol, Resimli define isaretleri katalogu - Define isaretleri ve anlamlari, Roma donemi sikke katalogu, Roma paralari fiyatlari, Roma sikkeler para katalogu, Roma Sikkeleri ve paraları, RUM DEFİNE YERLERİ, RUM VE ERMENİ EVLERİ, Rum ve ermeni evlerinde gömü, RUM VE ERMENİ EVLERİNDE GÖMÜ NERELERE KONULUR, RUMLARA AİT DEFİNE YERLERİ, Rus sikkeler para katalogu, RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( H,I,İ,J), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( K,L,M,N), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( O,Ö,P,R), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( S,Ş,T,U,Ü), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( V,Y,Z), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ(A-B-C-Ç), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ(D-E-F-G), RÜYADA DEFİNE GÖRMEK, rüyada hazine görmek için dua, rüyada istediğini görmek için okunan dua , Sahe altin nasil anlasilir, Sahte ve gercek altin nasil anlasilir, salatı tefriciye duasını okumanın faziletleri, salavat-ı mecûle anlamı, SAMSUN DEFİNE YERLERİ - SAMSUN ÖREN YERLERİ, şans getiren nesneler, SARIKIZ EFSANESİ, sayfa 147-150 - 10.sınıf edebiyat etkinlikleri cevapları , Sayisal define isaretleri katalogu, Sayıyı kim bulmuştur, nasıl bulunmuştur?, şehir efsaneleri örnekleri, sekine duası, şeyh edebalinin vasiyeti, Şifa Bağlama Duaları,Dilek Bağlama Duaları,Güzel Bağlama Duaları, Şifalı Dualar,Dilek Duaları,Sevgi Duaları , Şifalı Tılsımlar Dualar ve Tespihler, Sigma isareti, Sikke fiyatlari, SİKKE VE ESKİ MADENİ PARALAR NASIL TEMİZLENİR , sikkeler ve tarihi eserler / en pahali sikke ornekleri, sikkelerin değerleri, SİMYA NEDİR?, sınava girmeden önce okunacak dua tesbihle çekilecek, Sivilce Duası, STELLER, sümerler - sümerlerin sayı sistemleri, sümerlerde rakamlar, SUNUM-TARTIŞMA-PANEL, SUNUM-TARTIŞMA-PANEL, surelerin faydaları, SURELERİN FAZİLETİ, surelerin faziletleri, SURELERİN FAZİLETLERİ, SURELERİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI ( VEDDUHA SURE-İ ŞERİFESİ ), Surelerinin Faziletleri, TAKI TARİHİ , Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri , TANRI BES HEYKELİ, TARİHİ ESERİ GETİR PARANI AL, TARİHİ ESERİ GETİR PARANI AL, TARİHİ ESERLER NASIL KORUNUR, TARİHİ ESERLER NERELERDE KORUNUR, TARİHİ ESKİ PARALAR/OSMANLI PARALARI/OSMANLI SİKKELERİ RESİMLERİ, Tarihi para ve sikkelerin degerleri , TARİHİ TİCARET YOLLARI, TARİHİ YAPILARDA KULLANILAN HORASAN HARCININ ÖZELLİKLERİ, TAŞLAR, tekirdağ da define haberleri, tekirdag malkara tarihine ait gömüler, TELEKİNEZİ NEDİR?, TERAZİ BURCU 23.EYLÜL-22.EKİM, The United States Silver Dollar, TİCARET DUASI, TİCARET DUASI /TİCARET HANE AÇMA DUASI, TILSIM OLDUGUNA İNANILAN NESNELER, TILSIMLI DEFİNELER, TOPRAK ÇEŞİTLERİ, TRAKYA DEFİNE YERLERİ, TÜMÜLÜS PLANLARI, TÜMÜLÜSLER, TÜRK BÜYÜKLERİ, TÜRKİYE DEFİNE HARİTASI, TÜRKİYE DEFİNE HARİTASI, TÜRKİYE GEZİ REHBERİ-LİSTE, TÜRKİYEDE BULUNAN GİZEMLİ DEFİNELER, TÜRKİYEDE NERELERDE GÖMÜ HAZİNE DEFİNE VAR?, TÜRKİYEDEKİ KAYIP HAZİNELER-PİRİ REİS HARİTALARI VE KAYIP HAZİNESİ, TÜRKİYENİN DEFİNE HARİTASI, TÜRKİYENİN DEFİNE HARİTASI, Türkiyenin madenleri ve Yeraltı zenginliklerimiz, Türkiyenin yeraltı zenginlikleri, TÜRKLERİN GİZLİ HAZİNELERİ, TUZAK ÇEŞİTLERİ, üç anadolu efsanesi köroğlu özeti, UĞRU ABBAS DUASI FAZİLETİ, Uğur Abbas Duası, ÜLKEMİZDE BULUNAN ANTİK KENTLER, Urartular /urartular uygarlığının yönetim şekli nedir/Urartular: Aşiretten Krallığa / Urartular: Aşiretten Krallığa hakkında, URARTULARDA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, Üslü sayılar nasıl ve kim tarafından bulunmuştur?, Uygarlık Nedir? Medeniyet Nedir?Eski Uygarlıklar, Eski Medeniyetler, Uygarlık veya Medeniyet Nedir?, uygarlıkların yönetim şekilleri-İyonlar, Urartular, Frigler, Lidyalılar ve Hi vedduha suresinin faydaları veVedduha Süresinin sırrı, Vesvese İçin Okunacak Dualar , VOLCAN HAZİNELERİ LİSTESİ, VOLCAN HAZİNELERİNDE ADI GEÇEN YERLER, VOLÇAN HAZİNESİ, Volcan Martin Voyvoda Efsanesi , VOLCAN MARTİN VOYVODA EFSANESİ, VOLÇAN MARTİN VOYVODA EFSANESİ, VOLÇAN-VOLÇAN SIRLARI-VOLÇAN GİZEMİ, YAĞMUR SUYUNUN FAYDALARI, YAHUDİ ÜNLÜLER, Yahyalı da gümüş sikke operasyonu, yaşanmış define hikayes, Yasanmis Esrarengiz Olaylar , YAY BURCU 22.KASIM-21.ARALIK, YAZININ DOĞUŞU, YAZIT TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI, YENGEÇ BURCU 21.HAZİRAN-22.TEMMUZ, Yeraltı Görüntüleme Cihazları, yeraltı zenginliklerimiz, YIRTICI HAYVANLAR BELGESELİ FULL İZLE VİDEO, YUNAN ALFABESİ HARFLERİNİN ANLAMLARI, Zihin Açıcı Dua, ZÜMRÜT, , ana sayfa, anadolu ve dünya uygarliklari , antİk kentler ve bölgeler, astrolojİ ve burçlar, defİne cİhazlari, defİne haberlerİ, define haritalari, defİne İşaretlerİ ve anlamlari, define ve definecilik bilgilerİ , defİnecİlİkte cİnler, efsaneler ve mİtolojİ , eskİ alfabeler ve sayilar, eşkİya belgelerİ, faydali dualar, horasan kirma yöntemlerİ , katagorİsİz konular, mezar çeşİtlerİ ve ölü gömme geleneklerİ, müzeler ve maden çeşİtlerİ, roma , bizans ve greek sikkeleri, rüya tabİrlerİ sözlüğü, define isaretleri - ay,gunes,yildiz isareti , eski uygarlıklarda kurulan sayı sistemi (established in the old civilizations of the number system), havarİler kİlİsesİ, İpek yolu-baharat yolu-kral yolu(tarİhİ tİcaret yollari) hakkinda bİlgİler, lidyalılarda ölü gömme geleneği, 10. sinif coğrafya sayfa 71 İle 80 arasi cevaplar, 10. sinif coğrafya sayfa 71 İle 80 arasi cevaplar, 10.sinif türk edebİyat kİtabi etkİnlİk cevaplari , 11. sınıf coğrafya sayfa 92-93-94-95-96-97-98-99-100-103, 12.sinif dİl ve anlatim kİtabinin cevaplari, 12.sinif sayfa 76 etkİnlİk çalişmasi - coğrafya lİse, 12.sinif sayfa 76 etkİnlİk çalişmasi - coğrafya lİse, 2011 safer ayı dilek sıkıntı duası, 333-585-750-916 altin degeri / altin ayari / takimda 333-585-750-916 ne demek , 333-585-750-916 altin değerİ /altin ayari/takımda 333-585-750-916 ne demek, 500 milyon dolarlık define, 585 ayar altın, 9 sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları , 9. sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 2011, 9. sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları (2011-2012), 9.sinif dİl ve anlatim kİtabi cevaplari , 9.sinif edebİyat 26-27-28-29-30 sayfa cevaplari , achilles’in mezarı ve büyük İskender’in mitolojik ataları, açiklanamayan esrarengİz olaylar , afetleri defetmek İçin okunacak dua , afyon ören yerleri, ağaçlara yapilan defİne İşaretlerİ, ağirlik ölçü aletlerİ nelerdİr?, akrep burcu 23.ekİm - 21.kasim, altin, altın arama bakır çukuları, altın arama teknikleri, altın ayarları ve renkleri, altin değerİ -333-585-750-916 altin değerİ /altin ayari/takimda 333-585-750-916 ne demek, altin hakkinda herşey/altin tarİhİ, altın işlemesi, altin nasil anlasilir, altin sikke (tarih), altin,gumus,bronz sikke resimleri, anadolu medenİyetlerİ tarİhİ, anadolu mitolojileri, anadolu ve trakyada kurulan devletler , anadoluda zengİnlere aİt oda mezarlar hakkinda bİlgİler, antİk alfabeler ve çevİrİlerİ, antik bizans sikkeleri, antik roma paralari, antik yunan , roma , bizans antika gumus sikkeler koleksiyonu, antik yunan ,roma ,bizans antika gumus sikkeler koleksiyonu, antika takılar, arap rakamlari, arkeolojİ terİmlerİ sözlüğü, arkeolojİ ve jeofİzİk, arkeolojİk kazi teknİklerİ, aslan burcu 23.temmuz - 22.ağustos, asur alfabesİ, asur, urartu, babil, lidya, hi frig uygarlıkları hakkında bilgiler, attis - frigya tanrısı kimdir, ayakkabı bağcığı büyüsü /ermeni büyüsü , babİl alfabesİ, bademağacı höyüğü antalya , balik burcu 19.şubat-20.mart, balıkesirde define bulundu, başak burcu 23.ağustos-22.eylül, başini vermeyen şehİt, başını vermeyen şehit inceleme, bazi yerlerİn eskİ ve yenİ İsİmlerİ, berhetiyye duası ve sırları, besmele-i şerif ve fatiha suresinin sırları , bİtkİlerİn mİtolojİk kökenİ, bizans sikkeler para katalogu, bizans sikkeleri, bizans sikkeleri paralari fiyati, boğa burcu 21.nİsan - 20.mayis, bulgar sİtesİnden gİzlİ hazİneler, bulgar sİtesİnden gİzlİ hazİneler, bulgarİstandakİ türk şehİrlerİ, bulunan defİneler , bulunan defİneler, bulunmuş ünlü defİneler, buluntu nedİr?, burdurdakİ antİk kentler, büyü bozma tılsımı, büyü bozma tilsimlari-tütsüler, büyük İskender, buyuk iskenderin gümüs sikkesi, büyülü define, can güvenlİğİ ve İlkyardim, çerkezköy defİne yerlerİ , çevre bakanliği madencİlİk faalİyetlerİ İzİn yönetmelİğİ, cezayİrlİ hasan paşa (gazi, palabıyık), cin suresinin faziletleri, cin suresinin faziletleri, cinler hakkında sorular ve cevapları, çocuk İsteyenlerin okuyacağı ayetler | dualar ve sureler, cozulmus define isaretleri, çözülmüş defİne İşaretlerİ, çukurovada ölümle İlgİlİ İnanişlar uygulamalar ve İskenderun mezar taşlarinin dİlİ, darlığa düşenler ve işleri bozulanlar için dua, dedektör çeşİtlerİ, defİne arayanlarin bİlmesİ gereken kurallar , define and everything about defİnecİlİk, define arama, defİne arama, define arama izni, defİne arama kazi ruhsati örneğİ, defİne arama usullerİ ve yöntemlerİ, define arama yönetmeliği , defİne arama yönetmelİğİ, defİne ararken dİkkat edİlecek hususlar, defİne avcilari, defİne çeşİtlerİ, defİne çeşİtlerİ, define çubuk şekilleri, defİne dİnen caİzmİ?, defİne en çok nerede bulunur?, defİne gömü nasil anlaşilir?, defİne gömü nasil bulunur -bİr yerde gömü olup olmadiği nasil anlaşilir, defİne haberlerİ, defİne haberlerİ 2011, defİne haberlerİ / İtalya torino kefeni hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı , define haritası , defİne İle İlgİlİ eşkİya belgelerİ/wolçan, define işareti arı peteği, define işaretleri, define isaretleri - ic ice daireler isareti, define isaretleri - 1, define isaretleri - 2, define isaretleri - bos kup , bos kupler ve sifresi , define isaretleri - define isareti, define isaretleri - definede yigma isareti, define isaretleri - el isareti , define isaretleri - eyer isareti , define isaretleri - geyik karaca ceylan isareti, define isaretleri - goz isareti , define isaretleri - goz isareti, define isaretleri - gunes isareti , define isaretleri - guvercin,kus,tavus kusu isareti , define isaretleri - hac, haclar isareti , define isaretleri - halka isareti , define isaretleri - halka isareti , define isaretleri - hamile kadinlar , ciplak hamile kadin isareti , define isaretleri - hamile kadinlar , ciplak hamile kadin isareti, define isaretleri - hazine isaretleri - nal isareti , define isaretleri - ibrik isareti , define isaretleri - insan adam isareti , define isaretleri - kalp isareti , define isaretleri - k, kaya kisareti, define isaretleri - kaplumbaga isareti , define isaretleri - kartal, sahin guvercin , kus isareti, define isaretleri - kaya mezari isaretleri, define isaretleri - kazma isareti , define isaretleri - kelebek isareti , define isaretleri - kertenkelle isareti , define isaretleri - kilic isareti , define isaretleri - koltuk tasi isareti , define isaretleri - kopek isareti , define isaretleri - koyun, keci , kocisareti , define isaretleri - kuyu isareti , define isaretleri - magara isareti , define isaretleri - makas isareti , define isaretleri - melek isareti , define isaretleri - merdiven isareti , define isaretleri - mezar isaretileri / oda mezar isaretleri / kare oyma isareti ve dikdorgen oyma isareti , define isaretleri - mumya ,mumyalar isareti, define isaretleri - murclu kaya ve murclu kayalar isareti, define isaretleri - nal isaretleri, define isaretleri - papaz isareti, define isaretleri - salyangoz isareti, define isaretleri - sigma isareti, define isaretleri - tabanca isareti, define isaretleri - tavuk civ civli tavuk isareti, define isaretleri - tehlike isaretleri olum isaretleri anlamlari ve cozumu , define isaretleri - terazi isareti, define isaretleri - ucgen , uc noktali ucgen isareti, define isaretleri - uzum isareti, define isaretleri - yilan isareti, define isaretleri - zarf isareti, define isaretleri - zincir isareti, define isaretleri -agac isareti , define isaretleri -aile putu isareti , define isaretleri -akrep isareti , define isaretleri anlamlari cozumleri, define isaretleri -aslan isareti , define isaretleri -at , ata binmis adam isareti , define isaretleri -ayak isareti , define isaretleri -ayi topal ayi isareti , define isaretleri -baklava dilimi isareti , define isaretleri -balik isareti , define isaretleri -baston isareti , define isaretleri -baykus isareti , define isaretleri -bos kup isareti , define isaretleri -cakil yigini isareti , define isaretleri -capa isareti , define isaretleri -carik isareti , define isaretleri -cekic isareti , define isaretleri -cicek isareti , define isaretleri -ciplak kadin isareti , define isaretleri -cizgiler isareti , define isaretleri -coban ve koyunlari isareti , define isaretleri -dama tasi isareti , define isaretleri -degirmen tasi isareti , define isaretleri -deve isareti , define isaretleri -dikili tas isareti , define isaretleri -dirgen isareti , define isaretleri -dogan sahin kartal isareti , define isaretleri -domuz isareti , define isaretleri -ejderha isareti , define isaretleri kare oyma-dikdortgen oyma isareti , define isaretleri -ok isaretleri, define isaretleri -okuz, inek , boga isareti, define isaretleri -sayisal ifadeler ve anlamlari cozum yollari, define isaretleri -sulu cesme , susuz cesme,cesme isareti, define isaretleri ve anlamlari, defİne İşaretlerİ ve mantiksal çözümlerİ, define isaretlerinin cozumu, defİne İşaterlerİnİ kirmayalim, defİne kazi teknİğİ, defİne kazi teknİğİ, defİne malzemelerİ nelerdİr?, defİne nasil aranir ve bulunur, defİne nasil aranir ve bulunur, defİne nasil bulunur, defİne nedİr?, defİne nerede ve nasil aranmali?, defİne nerede ve nasil aranmalidir?, define resimleri , define savaşı, defİne sembollerİ, defİne sembollerİ -defİne İşaretlerİ-hazİne İşaretlerİ, defİne ve defİnecİlİk bİlgİlerİ, define ve definecilik hakkında her şey, defİne ve defİnecİlİkte defİne nedİr?, defİne ve defİnecİlİkte İşaret nedİr?, defİne vİdeolari, defİne vİdeosu, defİne yerİ keşfetme duasi, defİne yerİ nasil tesbİt edİlİr, defİne yerlerİ, defİne yerlerİ -defİne olabİlecek yerler, define yılan define İşareti, defİne,altin arama yönetmelİğİ, defİnecİ bİlgİlerİ, defineci gözlüğü , defİnecİ gözüyle gözlem ve arazİye bakiş, defİnecİ kİmdİr?, defİnecİde bulunmasi gereklİ araç ve gereçler, defİnecİlİğİn tarİhçesİ, defİnecİlİğİn tarİhçesİ, defİnecİlİk, defİnecİlİk nedİr?, defİnecİlİkte altin kurallar, defİnecİlİkte gün dönümü ve önemİ nedİr?, defİnecİlİkte gündönümü, defİnecİlİkte İşaret nedİr?, defİnecİlİkte İşaret ve fİgürler nasil çözülür ?, defİnecİlİkte İşaretİ çözmek, defİnecİlİkte İşaretlerİn anlami, defİnecİlİkte jeofİzİk yöntemlerden yararlanma, defİnecİlİkte kullanilan elektronİk cİhazlar, definecilikte kurt işareti, defİnecİlİkte medenİyetlerden sanat tarİhİnden yararlanma, defİnecİlİkte sembol bİlgİsİ, defİnecİlİkte teknolojİ kullanimi, defİnecİlİkte uyulmasi gereklİ doğrular nelerdİr ?, defİnecİlİkte yüzey araştirmasi, defİnecİnİn sorumluluklari nelerdİr ?, defİne-defİne yerlerİ defİne gömüsü nasil anlaşilir, defİnegİzemİ, defİnegİzemİ(tilsimli defİneler), defİneler, definenin anlamları, defİnenİn yerİnİ rüyada görmek okunacak dua, defİneye yaklaştiğimizi bellİ eden toprak altindan çikan İşaretler, defineyeri, defİneyİ kİmler gömdü?, defİneyİ kİmler nasil ve derelere gömdüler?, değerli madeni taşlar, değerlİ madenler ve taşlar, değerli taşlar nasıl anlaşılır, dermo kozmoloji, dil anlatım 12. sınıf 51.sayfa cevapları, dillerin tablo ile anlatımı , doğa nedir, doğada yön bulma yöntemlerİ, doğal şartlarda altin gömü defİne nasil bulunur, doğu anadolu bölgesİndekİ kurganlar, dörtyol da bulunan İlk türk yilan türü baranİ, dowsİng, dualar tılsımlar, dualar ve hüddamları - ayetel kürsinin hüddamı, dualar ve tılsımlar, dualar ve tılsımlar, duanın kabul olması için bedduayı def etmek için okunan dualar, duha suresİ ve bazi surelerİn fazİletlerİ, duha suresİ ve bazi surelerİn fazİletlerİ, duha suresİ ve bazi surelerİn fazİletlerİ, dünya destanlari, dünya dİnlerİ, efsane / efsane örneklerİ, efsane- efsaneler-efsane örnekleri- efsanelerden örnekler , efsane menkibe nedİr?, efsane nedİr? en meşhur efsanelerİmİz nelerdİr?, efsane nedİr?efsane örneklerİ, efsane örneği, efsane örnekleri , efsane örnekleri, efsane örnekleri, efsane örneklerİ, efsane örneklerİ, efsane örneklerİ, efsane örneklerİ, efsanelerden örnekler, efsanelerden örnekler, efsanelerden örnekler, efsanelerden örnekler, el yapımı define arama cihazları, el yapimi defİne dedektörü nasil yapilir?, elbise giyip çıkarırken okunacak dua, elektrolİz ( elektrİk )yoluyla madenİ metal para sİkke temİzleme, elmas, en degerli sikke / en degerli sikkeler , en degerli ve cok nadir sikkeler ( roma sikkeleri ) , en degerli ve en pahali sikke ornekleri, en iyi dedektor hangisi, ermeni define isaretleri, ermenİ defİne yerlerİ, ermenİ katlİam belgelerİ, ermenİ ünlüler, esİk kurgani, esİk kurgani nedİr?esik kurganı (issık kurganı) ve altın elbiseli adam (khan uya), eski bizans paraları - antik bizans paraları, eskİ bİzans paralari-sİkkelerİ değerlerİ//antİk para, eskİ çağlarda büyü, eskİ çağlarda büyü, eski dönemdeki savas aletleri , eskİ ermenİ ve rum evlerİne aİt gömü yerlerİ, eskİ medenİyetlerde (toplumlarda)ölü gömme geleneklerİ, eskİ misir hİyeroglİf yazisi -misir alfabesİ, eskİ misir hİyeroglİf yazisi -misir alfabesİ, eskİ uygarliklarda güneş sembolünün anlami, eskİ uygarliklarda matematİk İşaretlerİ ve sembollerİ, eskİ uygarliklarda matematİk İşaretlerİ ve sembollerİ , eskİ uygarliklarda matematİk İşaretlerİ ve sembollerİ İ, eskİ uygarliklarda ölü gömme adet ve geleneklerİ, eskİ uygarliklarda ölü gömme geleneklerİ, eski uygarlıklarda sayılar hangi sembollerle belirtilmiştir, eski uygarlıkların kullandığı sayı sembolleri, eski uygarlıkların kullandığı sayı sistemleri , eskİ uygarliklarin kullandiklari semboller , eskİ uygarliklarin matematİklerİ, eskİ uygarliklarin sayi sembollerİ , eski uygarlıkların sayıları hangi sembollerle gösterilir , eski uygarlıkların sayıları ve sembolleri, eski uzunluk ölçü aleti resimleri, yeni uzunluk ölçü resimleri, eskİ yunan sayilari ve tarİhçesİ, eskİ zamanda kullanilan ölçü bİrİmlerİ, eski zamanlarda İlk çağlarda duvara çizilen resimler, eskİşehİr defİne yerlerİ, eskİşehİr tarİhİ defİne yerlerİ, eskİşehİr tarİhİ defİne yerlerİ, eşkiya belgeleri , eşkİya belgelerİ , eşkİya belgelerİ, eşkİya belgelerİ / orta anadolu küçük asya, eşkİya belgelerİ papaz İskelesİ , eşkiya belgesi /asıl belge, eşkİya gömü İşaretlerİ, eşkiya hazineleri, eşkİya hazİnelerİ, eşkİya İşaretlerİ, eşkİya lefter hayati , esma-ül hüsna - esma-ül hüsna ve sirlari, esrarengiz olaylar, fatiha suresinin fazileti, fatiha suresinin fazileti, fazileti ve sırları yüksek dualar / fazileti ve sırları büyük salavatı şerifeler ve dualar, fikirtepe höyüğü, fil define işaretleri, fotograf makinelerinin tarihi, fransız rakamları, garip ve esrarengiz olaylar , geçmİten günümüze anadoluda İslamİ dönem ölçü ve ağirlik bİrİmlerİ, gerçek defİne harİtalari hakkinda bİlgİler, gİresun - topal osman, gömü nasil anlaşilir ?, gömü nasil tesbİt edİlİr, gömü sirlari, greek alfabesi, greek sikkeler para katalogu, gulyabani, gümüş, günlük hayatta yapılan dualar / günlük hayatta okunması tavsiye edilen dualar , günlük yaşantımızda kullandığımız istek ve dua niteliği taşıyan cümleler, halk bİlİmİ nedİr ?, hangi dua hazine aranır, harami dere mermer oluklu pınar, harİtalarda kullanilan İşaretlerİn anlamlari, harİtalardakİ renkler ve İşaretler ne anlama gelİr, hazine nasıl aranmalı, her defİnecİnİn bİlmesİ gereken bİlgİlerİn hepsİ burada, her türlü dİlek İçİn dua ve zİkİrler , hiyeratik yazı nedir, hiyeratik yazı ne demek, hiyeratik yazının anlamı, hobİ nedİr ?hobİ çeşİtlerİ nelerdİr?hobİ türlerİ nelerdİr?, hobİ nedİr ?hobİler nelerdİr?hobİ çeşİtlerİ nelerdİr, horasan çözümleme nasil yapilir, horasan harci, horasan harcı , horasan harcı görselleri /horasan harcı resimleri , horasan harci nasil kirilir?, horasan harcı nedir? , horasan harcı ve sıvaları nedir özellikleri nelerdir, horasan nasil çözülür, horasan nasıl kırılır, horasan nasil kirilir/horasan çözümleme nasil yapilir , horosan çözme, horosan eritme, horosan nedİr nasil kirilir, höyük mezar resİmlerİ anlamlari, höyük mezarları, höyük ve tümülüs arasindakİ farkliliklar, hüddamlar ve türleri, hür ve kabul edİlmİş masonlar lİstesİ, hür ve kabul edİlmİş masonlar lİstesİ 1, hür ve kabul edİlmİş masonlar lİstesİ 2, hz. muhammed peygamber efendimizin genel hayatı, hz. muhammed’İn çağrisi: medİne dönemİ, İbnİ haldundan defİnecİ mantiği, İbranİ alfabesİ ve sefirot , İcatlar ve buluşlar, İkİzler burcu 21.mayis-20.hazİran, ilk insan görüntüleri, İlk sayma işlemi nasıl olmuştur? sayıları ilk kim kullanmıştır?, İngİltere ve amerİkada defİnecİlİk, İnsan yutan pİton yilani, İpek yolu harİtasi, İpek yolu kral yolu harİtasi , İpek yolu, baharat yolu ve kral yolu nerelerden geçer?, İpek yolu-baharat yolu-kral yolu, İşaret nedİr ?, isaretlerin anlami, isaretlerin dili ve cozum yontemleri, İşaretlerİn dİlİ ve çözüm yöntemlerİ, İslamda defİne helal mi haram mi, islami sikkeler para katalogu , İşlenmemİş kehrİbar- baltik kehrİbari , ismet özel edebi kişiliği, istlada (kapaklı) antik şehri , İyonlar, urartular, frigler, lidyalılar ve hititlerin yönetim şekilleri nasıldı, izmitli eşkiya lefterin belgeleri , kapaklı kaya mezarları, kapaklı kaya mezarları / dolmenler (kapaklı kaya mezarlar) , kara hasan köprüsü, karbon 14 yöntemİ İle yaş tayİnİ, kareköklü sayıların tanımlanması nasıl yapılır?, karisik define isaretleri katalogu, kaya çeşİtlerİ, kaya horasanlı,horasanlı kaya parçalama yöntemleri , kayalar ve kaya çeşİtlerİ, kaybolmuş defİneler, kayseri yahyalı kapuzbaşı şelalesinde bulunan hazine, kelkit çayı üzerindeki barajlar , kelt sikkeler para katalogu, kenzül arş duasi ve fazİletİ ve türkçe okunuşu, kepenekli coban isareti, kılıcın tarihi, kİlİse hazİnelerİ nerede olur - kİlİse defİnelerİ nerede olur, koç burcu 21.mart - 20.nİsan, köroğlu efsanesİ, kova burcu 20.ocak-18.şubat, kral yolu harİtasi , kral yolunun önemİ nedİr?, kunut duaları ve anlamları, kurgan mezarlar ve İçerİnde bulunan eserler, kurgan nedir, kurgan nedİr?, kurgan nedİr?, kurgan nedİr?kurgan mezarlar ve İçerİnde bulunan eserler, kütahya define yerleri, kutsal amaçli gömülen defİneler, kutsal geometrİ, lahit / lahit resimleri , lahİt mezarlar, lefter belgesİ / lefter hakkinda bİlgİler-lefterİn tarİhİ, lefter küçükandonyadis, lefterin belgeleri, maden kanunu, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü 1, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü 2, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü 3, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü 4, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü 5, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü 6, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü 7, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü 8, madencİlİk terİmlerİ sözlüğü 9, mağara ve mahsen gİrİşlerİnİ ele veren emareler, manukyandan çalinan eşkıya belgelerİ, manukyandan çalinan eşkiya belgesİ, manzume ve şiir örneklerini İnceleme,manzume örnekleri , mardin de dünyanın en eski arazi tapusu bulundu, marmarİs çevresİndekİ antİk kentler , mason alfabesİ, maya mİtolojisinde yaratiliş, medeniyetimizin eğitim sembolü: rahleler, medlork , mercan adası (kitap) hakkında ansiklopedik bilgi, mercan adasi-kİtap özetİ, mermer nedİr?kaç çeşİt mermer vardir?, metal dedektör nasıl güçlendirilir, mezar, mezar kazi teknİğİ, mitoloji çeşitleri, mİtolojİ ve efsane örneklerİ, mitolojiler, mumyalar ve mumyalama, munihte basilmis tarihi osmanli altin paralari, musevi mührü - hz süleyman mührü, mustafa kutlu uzun hikaye özeti, müştebeh defİne nedİr?, muzeler eser alirken uyguladigi yontem, noktalama işaretleri ile yapılan sanatsal resimler , nüfus piramidi , oda mezarlar, oğlak burcu 22.aralik-19.ocak, oksİtlİ-küflü-pasli madenİ para ve sİkke nasil temİzlenİr, osmanli hazİnelerİ, osmanli hazİnelerİ, osmanli ölçü bİrİmlerİ, osmanli savas aletleri, osmanli savaş aletlerİ, osmanli sikkeleri ve resimleri , osmanlı takıları, para ve paranın tarihçesi, paranin tarihi gelişimi, peyamber efendİmİzİn(sas) sünnetlerİ, peygamber efendimizin süt anneden dönüşü, peygamberimizin bolluk ve bereket duası, peygamberİmİzİn süt anneye verİlİşİ, pul alım satımı - son pul tüccarları, radyastezİ(elle maden-defİne arama), radyestezi yöntemi maden bulma, rakam ve sembol, resimli define isaretleri katalogu - define isaretleri ve anlamlari, roma donemi sikke katalogu, roma paralari fiyatlari, roma sikkeler para katalogu, roma sikkeleri ve paraları, rum defİne yerlerİ, rum ve ermenİ evlerİ, rum ve ermeni evlerinde gömü, rum ve ermenİ evlerİnde gömü nerelere konulur, rumlara aİt defİne yerlerİ, rus sikkeler para katalogu, rüya tabİrlerİ sözlüğü( h,i,İ,j), rüya tabİrlerİ sözlüğü( k,l,m,n), rüya tabİrlerİ sözlüğü( o,ö,p,r), rüya tabİrlerİ sözlüğü( s,ş,t,u,ü), rüya tabİrlerİ sözlüğü( v,y,z), rüya tabİrlerİ sözlüğü(a-b-c-ç), rüya tabİrlerİ sözlüğü(d-e-f-g), rüyada defİne görmek, rüyada hazine görmek için dua, rüyada istediğini görmek için okunan dua , sahe altin nasil anlasilir, sahte ve gercek altin nasil anlasilir, salatı tefriciye duasını okumanın faziletleri, salavat-ı mecûle anlamı, samsun defİne yerlerİ - samsun ören yerlerİ, şans getiren nesneler, sarikiz efsanesİ, sayfa 147-150 - 10.sınıf edebiyat etkinlikleri cevapları , sayisal define isaretleri katalogu, sayıyı kim bulmuştur, nasıl bulunmuştur?, şehir efsaneleri örnekleri, sekine duası, şeyh edebalinin vasiyeti, şifa bağlama duaları,dilek bağlama duaları,güzel bağlama duaları, şifalı dualar,dilek duaları,sevgi duaları , şifalı tılsımlar dualar ve tespihler, sigma isareti, sikke fiyatlari, sİkke ve eskİ madenİ paralar nasil temİzlenİr , sikkeler ve tarihi eserler / en pahali sikke ornekleri, sikkelerin değerleri, sİmya nedİr?, sınava girmeden önce okunacak dua tesbihle çekilecek, sivilce duası, steller, sümerler - sümerlerin sayı sistemleri, sümerlerde rakamlar, sunum-tartişma-panel, sunum-tartişma-panel, surelerin faydaları, surelerİn fazİletİ, surelerin faziletleri, surelerİn fazİletlerİ, surelerİn fazİletlerİ ve sirlari ( vedduha sure-İ şerİfesİ ), surelerinin faziletleri, taki tarİhİ , takımyıldızların mitolojik öyküleri , tanri bes heykelİ, tarİhİ eserİ getİr parani al, tarİhİ eserİ getİr parani al, tarİhİ eserler nasil korunur, tarİhİ eserler nerelerde korunur, tarİhİ eskİ paralar/osmanli paralari/osmanli sİkkelerİ resİmlerİ, tarihi para ve sikkelerin degerleri , tarİhİ tİcaret yollari, tarİhİ yapilarda kullanilan horasan harcinin özellİklerİ, taşlar, tekirdağ da define haberleri, tekirdag malkara tarihine ait gömüler, telekİnezİ nedİr?, terazİ burcu 23.eylül-22.ekİm, the united states silver dollar, tİcaret duasi, tİcaret duasi /tİcaret hane açma duasi, tilsim olduguna İnanilan nesneler, tilsimli defİneler, toprak çeşİtlerİ, trakya defİne yerlerİ, tümülüs planlari, tümülüsler, türk büyüklerİ, türkİye defİne harİtasi, türkİye defİne harİtasi, türkİye gezİ rehberİ-lİste, türkİyede bulunan gİzemlİ defİneler, türkİyede nerelerde gömü hazİne defİne var?, türkİyedekİ kayip hazİneler-pİrİ reİs harİtalari ve kayip hazİnesİ, türkİyenİn defİne harİtasi, türkİyenİn defİne harİtasi, türkiyenin madenleri ve yeraltı zenginliklerimiz, türkiyenin yeraltı zenginlikleri, türklerİn gİzlİ hazİnelerİ, tuzak çeşİtlerİ, üç anadolu efsanesi köroğlu özeti, uğru abbas duasi fazİletİ, uğur abbas duası, ülkemİzde bulunan antİk kentler, urartular /urartular uygarlığının yönetim şekli nedir/urartular: aşiretten krallığa / urartular: aşiretten krallığa hakkında, urartularda ölü gömme geleneklerİ, üslü sayılar nasıl ve kim tarafından bulunmuştur?, uygarlık nedir? medeniyet nedir?eski uygarlıklar, eski medeniyetler, uygarlık veya medeniyet nedir?, uygarlıkların yönetim şekilleri-İyonlar, urartular, frigler, lidyalılar ve hi vedduha suresinin faydaları vevedduha süresinin sırrı, vesvese İçin okunacak dualar , volcan hazİnelerİ lİstesİ, volcan hazİnelerİnde adi geçen yerler, volçan hazİnesİ, volcan martin voyvoda efsanesi , volcan martİn voyvoda efsanesİ, volçan martİn voyvoda efsanesİ, volçan-volçan sirlari-volçan gİzemİ, yağmur suyunun faydalari, yahudİ ünlüler, yahyalı da gümüş sikke operasyonu, yaşanmış define hikayes, yasanmis esrarengiz olaylar , yay burcu 22.kasim-21.aralik, yazinin doğuşu, yazit türlerİ ve kullanim alanlari, yengeç burcu 21.hazİran-22.temmuz, yeraltı görüntüleme cihazları, yeraltı zenginliklerimiz, yirtici hayvanlar belgeselİ full İzle vİdeo, yunan alfabesİ harflerİnİn anlamlari, zihin açıcı dua, zümrüt, , ANA SAYFA, ANADOLU VE DÜNYA UYGARLIKLARI , ANTİK KENTLER VE BÖLGELER, ASTROLOJİ VE BURÇLAR, DEFİNE CİHAZLARI, DEFİNE HABERLERİ, DEFINE HARITALARI, DEFİNE İŞARETLERİ VE ANLAMLARI, DEFINE VE DEFINECILIK BILGILERİ , DEFİNECİLİKTE CİNLER, EFSANELER VE MİTOLOJİ , ESKİ ALFABELER VE SAYILAR, EŞKİYA BELGELERİ, FAYDALI DUALAR, HORASAN KIRMA YÖNTEMLERİ , KATAGORİSİZ KONULAR, MEZAR ÇEŞİTLERİ VE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, MÜZELER VE MADEN ÇEŞİTLERİ, ROMA , BIZANS VE GREEK SIKKELERI, RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ, DEFINE ISARETLERI - AY,GUNES,YILDIZ ISARETI , ESKI UYGARLıKLARDA KURULAN SAYı SISTEMI (ESTABLISHED IN THE OLD CIVILIZATIONS OF THE NUMBER SYSTEM), HAVARİLER KİLİSESİ, İPEK YOLU-BAHARAT YOLU-KRAL YOLU(TARİHİ TİCARET YOLLARI) HAKKINDA BİLGİLER, LIDYALıLARDA ÖLÜ GÖMME GELENEĞI, 10. SINIF COĞRAFYA SAYFA 71 İLE 80 ARASI CEVAPLAR, 10. SINIF COĞRAFYA SAYFA 71 İLE 80 ARASI CEVAPLAR, 10.SINIF TÜRK EDEBİYAT KİTABI ETKİNLİK CEVAPLARI , 11. SıNıF COĞRAFYA SAYFA 92-93-94-95-96-97-98-99-100-103, 12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABININ CEVAPLARI, 12.SINIF SAYFA 76 ETKİNLİK ÇALIŞMASI - COĞRAFYA LİSE, 12.SINIF SAYFA 76 ETKİNLİK ÇALIŞMASI - COĞRAFYA LİSE, 2011 SAFER AYı DILEK SıKıNTı DUASı, 333-585-750-916 ALTIN DEGERI / ALTIN AYARI / TAKIMDA 333-585-750-916 NE DEMEK , 333-585-750-916 ALTIN DEĞERİ /ALTIN AYARI/TAKıMDA 333-585-750-916 NE DEMEK, 500 MILYON DOLARLıK DEFINE, 585 AYAR ALTıN, 9 SıNıF DIL VE ANLATıM KITABı CEVAPLARı , 9. SıNıF DIL VE ANLATıM KITABı CEVAPLARı 2011, 9. SıNıF DIL VE ANLATıM KITABı TÜM CEVAPLARı (2011-2012), 9.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI , 9.SINIF EDEBİYAT 26-27-28-29-30 SAYFA CEVAPLARI , ACHILLES’IN MEZARı VE BÜYÜK İSKENDER’IN MITOLOJIK ATALARı, AÇIKLANAMAYAN ESRARENGİZ OLAYLAR , AFETLERI DEFETMEK İÇIN OKUNACAK DUA , AFYON ÖREN YERLERI, AĞAÇLARA YAPILAN DEFİNE İŞARETLERİ, AĞIRLIK ÖLÇÜ ALETLERİ NELERDİR?, AKREP BURCU 23.EKİM - 21.KASIM, ALTIN, ALTıN ARAMA BAKıR ÇUKULARı, ALTıN ARAMA TEKNIKLERI, ALTıN AYARLARı VE RENKLERI, ALTIN DEĞERİ -333-585-750-916 ALTIN DEĞERİ /ALTIN AYARI/TAKIMDA 333-585-750-916 NE DEMEK, ALTIN HAKKINDA HERŞEY/ALTIN TARİHİ, ALTıN IŞLEMESI, ALTIN NASIL ANLASILIR, ALTIN SIKKE (TARIH), ALTIN,GUMUS,BRONZ SIKKE RESIMLERI, ANADOLU MEDENİYETLERİ TARİHİ, ANADOLU MITOLOJILERI, ANADOLU VE TRAKYADA KURULAN DEVLETLER , ANADOLUDA ZENGİNLERE AİT ODA MEZARLAR HAKKINDA BİLGİLER, ANTİK ALFABELER VE ÇEVİRİLERİ, ANTIK BIZANS SIKKELERI, ANTIK ROMA PARALARI, ANTIK YUNAN , ROMA , BIZANS ANTIKA GUMUS SIKKELER KOLEKSIYONU, ANTIK YUNAN ,ROMA ,BIZANS ANTIKA GUMUS SIKKELER KOLEKSIYONU, ANTIKA TAKıLAR, ARAP RAKAMLARI, ARKEOLOJİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, ARKEOLOJİ VE JEOFİZİK, ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ, ASLAN BURCU 23.TEMMUZ - 22.AĞUSTOS, ASUR ALFABESİ, ASUR, URARTU, BABIL, LIDYA, HI FRIG UYGARLıKLARı HAKKıNDA BILGILER, ATTIS - FRIGYA TANRıSı KIMDIR, AYAKKABı BAĞCıĞı BÜYÜSÜ /ERMENI BÜYÜSÜ , BABİL ALFABESİ, BADEMAĞACı HÖYÜĞÜ ANTALYA , BALIK BURCU 19.ŞUBAT-20.MART, BALıKESIRDE DEFINE BULUNDU, BAŞAK BURCU 23.AĞUSTOS-22.EYLÜL, BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT, BAŞıNı VERMEYEN ŞEHIT INCELEME, BAZI YERLERİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ, BERHETIYYE DUASı VE SıRLARı, BESMELE-I ŞERIF VE FATIHA SURESININ SıRLARı , BİTKİLERİN MİTOLOJİK KÖKENİ, BIZANS SIKKELER PARA KATALOGU, BIZANS SIKKELERI, BIZANS SIKKELERI PARALARI FIYATI, BOĞA BURCU 21.NİSAN - 20.MAYIS, BULGAR SİTESİNDEN GİZLİ HAZİNELER, BULGAR SİTESİNDEN GİZLİ HAZİNELER, BULGARİSTANDAKİ TÜRK ŞEHİRLERİ, BULUNAN DEFİNELER , BULUNAN DEFİNELER, BULUNMUŞ ÜNLÜ DEFİNELER, BULUNTU NEDİR?, BURDURDAKİ ANTİK KENTLER, BÜYÜ BOZMA TıLSıMı, BÜYÜ BOZMA TILSIMLARI-TÜTSÜLER, BÜYÜK İSKENDER, BUYUK ISKENDERIN GÜMÜS SIKKESI, BÜYÜLÜ DEFINE, CAN GÜVENLİĞİ VE İLKYARDIM, ÇERKEZKÖY DEFİNE YERLERİ , ÇEVRE BAKANLIĞI MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ, CEZAYİRLİ HASAN PAŞA (GAZI, PALABıYıK), CIN SURESININ FAZILETLERI, CIN SURESININ FAZILETLERI, CINLER HAKKıNDA SORULAR VE CEVAPLARı, ÇOCUK İSTEYENLERIN OKUYACAĞı AYETLER | DUALAR VE SURELER, COZULMUS DEFINE ISARETLERI, ÇÖZÜLMÜŞ DEFİNE İŞARETLERİ, ÇUKUROVADA ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞLAR UYGULAMALAR VE İSKENDERUN MEZAR TAŞLARININ DİLİ, DARLıĞA DÜŞENLER VE IŞLERI BOZULANLAR IÇIN DUA, DEDEKTÖR ÇEŞİTLERİ, DEFİNE ARAYANLARIN BİLMESİ GEREKEN KURALLAR , DEFINE AND EVERYTHING ABOUT DEFİNECİLİK, DEFINE ARAMA, DEFİNE ARAMA, DEFINE ARAMA IZNI, DEFİNE ARAMA KAZI RUHSATI ÖRNEĞİ, DEFİNE ARAMA USULLERİ VE YÖNTEMLERİ, DEFINE ARAMA YÖNETMELIĞI , DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ, DEFİNE ARARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, DEFİNE AVCILARI, DEFİNE ÇEŞİTLERİ, DEFİNE ÇEŞİTLERİ, DEFINE ÇUBUK ŞEKILLERI, DEFİNE DİNEN CAİZMİ?, DEFİNE EN ÇOK NEREDE BULUNUR?, DEFİNE GÖMÜ NASIL ANLAŞILIR?, DEFİNE GÖMÜ NASIL BULUNUR -BİR YERDE GÖMÜ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR, DEFİNE HABERLERİ, DEFİNE HABERLERİ 2011, DEFİNE HABERLERİ / İTALYA TORINO KEFENI HAKKıNDA YENI BIR IDDIA ORTAYA ATıLDı , DEFINE HARITASı , DEFİNE İLE İLGİLİ EŞKİYA BELGELERİ/WOLÇAN, DEFINE IŞARETI ARı PETEĞI, DEFINE IŞARETLERI, DEFINE ISARETLERI - IC ICE DAIRELER ISARETI, DEFINE ISARETLERI - 1, DEFINE ISARETLERI - 2, DEFINE ISARETLERI - BOS KUP , BOS KUPLER VE SIFRESI , DEFINE ISARETLERI - DEFINE ISARETI, DEFINE ISARETLERI - DEFINEDE YIGMA ISARETI, DEFINE ISARETLERI - EL ISARETI , DEFINE ISARETLERI - EYER ISARETI , DEFINE ISARETLERI - GEYIK KARACA CEYLAN ISARETI, DEFINE ISARETLERI - GOZ ISARETI , DEFINE ISARETLERI - GOZ ISARETI, DEFINE ISARETLERI - GUNES ISARETI , DEFINE ISARETLERI - GUVERCIN,KUS,TAVUS KUSU ISARETI , DEFINE ISARETLERI - HAC, HACLAR ISARETI , DEFINE ISARETLERI - HALKA ISARETI , DEFINE ISARETLERI - HALKA ISARETI , DEFINE ISARETLERI - HAMILE KADINLAR , CIPLAK HAMILE KADIN ISARETI , DEFINE ISARETLERI - HAMILE KADINLAR , CIPLAK HAMILE KADIN ISARETI, DEFINE ISARETLERI - HAZINE ISARETLERI - NAL ISARETI , DEFINE ISARETLERI - IBRIK ISARETI , DEFINE ISARETLERI - INSAN ADAM ISARETI , DEFINE ISARETLERI - KALP ISARETI , DEFINE ISARETLERI - K, KAYA KISARETI, DEFINE ISARETLERI - KAPLUMBAGA ISARETI , DEFINE ISARETLERI - KARTAL, SAHIN GUVERCIN , KUS ISARETI, DEFINE ISARETLERI - KAYA MEZARI ISARETLERI, DEFINE ISARETLERI - KAZMA ISARETI , DEFINE ISARETLERI - KELEBEK ISARETI , DEFINE ISARETLERI - KERTENKELLE ISARETI , DEFINE ISARETLERI - KILIC ISARETI , DEFINE ISARETLERI - KOLTUK TASI ISARETI , DEFINE ISARETLERI - KOPEK ISARETI , DEFINE ISARETLERI - KOYUN, KECI , KOCISARETI , DEFINE ISARETLERI - KUYU ISARETI , DEFINE ISARETLERI - MAGARA ISARETI , DEFINE ISARETLERI - MAKAS ISARETI , DEFINE ISARETLERI - MELEK ISARETI , DEFINE ISARETLERI - MERDIVEN ISARETI , DEFINE ISARETLERI - MEZAR ISARETILERI / ODA MEZAR ISARETLERI / KARE OYMA ISARETI VE DIKDORGEN OYMA ISARETI , DEFINE ISARETLERI - MUMYA ,MUMYALAR ISARETI, DEFINE ISARETLERI - MURCLU KAYA VE MURCLU KAYALAR ISARETI, DEFINE ISARETLERI - NAL ISARETLERI, DEFINE ISARETLERI - PAPAZ ISARETI, DEFINE ISARETLERI - SALYANGOZ ISARETI, DEFINE ISARETLERI - SIGMA ISARETI, DEFINE ISARETLERI - TABANCA ISARETI, DEFINE ISARETLERI - TAVUK CIV CIVLI TAVUK ISARETI, DEFINE ISARETLERI - TEHLIKE ISARETLERI OLUM ISARETLERI ANLAMLARI VE COZUMU , DEFINE ISARETLERI - TERAZI ISARETI, DEFINE ISARETLERI - UCGEN , UC NOKTALI UCGEN ISARETI, DEFINE ISARETLERI - UZUM ISARETI, DEFINE ISARETLERI - YILAN ISARETI, DEFINE ISARETLERI - ZARF ISARETI, DEFINE ISARETLERI - ZINCIR ISARETI, DEFINE ISARETLERI -AGAC ISARETI , DEFINE ISARETLERI -AILE PUTU ISARETI , DEFINE ISARETLERI -AKREP ISARETI , DEFINE ISARETLERI ANLAMLARI COZUMLERI, DEFINE ISARETLERI -ASLAN ISARETI , DEFINE ISARETLERI -AT , ATA BINMIS ADAM ISARETI , DEFINE ISARETLERI -AYAK ISARETI , DEFINE ISARETLERI -AYI TOPAL AYI ISARETI , DEFINE ISARETLERI -BAKLAVA DILIMI ISARETI , DEFINE ISARETLERI -BALIK ISARETI , DEFINE ISARETLERI -BASTON ISARETI , DEFINE ISARETLERI -BAYKUS ISARETI , DEFINE ISARETLERI -BOS KUP ISARETI , DEFINE ISARETLERI -CAKIL YIGINI ISARETI , DEFINE ISARETLERI -CAPA ISARETI , DEFINE ISARETLERI -CARIK ISARETI , DEFINE ISARETLERI -CEKIC ISARETI , DEFINE ISARETLERI -CICEK ISARETI , DEFINE ISARETLERI -CIPLAK KADIN ISARETI , DEFINE ISARETLERI -CIZGILER ISARETI , DEFINE ISARETLERI -COBAN VE KOYUNLARI ISARETI , DEFINE ISARETLERI -DAMA TASI ISARETI , DEFINE ISARETLERI -DEGIRMEN TASI ISARETI , DEFINE ISARETLERI -DEVE ISARETI , DEFINE ISARETLERI -DIKILI TAS ISARETI , DEFINE ISARETLERI -DIRGEN ISARETI , DEFINE ISARETLERI -DOGAN SAHIN KARTAL ISARETI , DEFINE ISARETLERI -DOMUZ ISARETI , DEFINE ISARETLERI -EJDERHA ISARETI , DEFINE ISARETLERI KARE OYMA-DIKDORTGEN OYMA ISARETI , DEFINE ISARETLERI -OK ISARETLERI, DEFINE ISARETLERI -OKUZ, INEK , BOGA ISARETI, DEFINE ISARETLERI -SAYISAL IFADELER VE ANLAMLARI COZUM YOLLARI, DEFINE ISARETLERI -SULU CESME , SUSUZ CESME,CESME ISARETI, DEFINE ISARETLERI VE ANLAMLARI, DEFİNE İŞARETLERİ VE MANTIKSAL ÇÖZÜMLERİ, DEFINE ISARETLERININ COZUMU, DEFİNE İŞATERLERİNİ KIRMAYALIM, DEFİNE KAZI TEKNİĞİ, DEFİNE KAZI TEKNİĞİ, DEFİNE MALZEMELERİ NELERDİR?, DEFİNE NASIL ARANIR VE BULUNUR, DEFİNE NASIL ARANIR VE BULUNUR, DEFİNE NASIL BULUNUR, DEFİNE NEDİR?, DEFİNE NEREDE VE NASIL ARANMALI?, DEFİNE NEREDE VE NASIL ARANMALIDIR?, DEFINE RESIMLERI , DEFINE SAVAŞı, DEFİNE SEMBOLLERİ, DEFİNE SEMBOLLERİ -DEFİNE İŞARETLERİ-HAZİNE İŞARETLERİ, DEFİNE VE DEFİNECİLİK BİLGİLERİ, DEFINE VE DEFINECILIK HAKKıNDA HER ŞEY, DEFİNE VE DEFİNECİLİKTE DEFİNE NEDİR?, DEFİNE VE DEFİNECİLİKTE İŞARET NEDİR?, DEFİNE VİDEOLARI, DEFİNE VİDEOSU, DEFİNE YERİ KEŞFETME DUASI, DEFİNE YERİ NASIL TESBİT EDİLİR, DEFİNE YERLERİ, DEFİNE YERLERİ -DEFİNE OLABİLECEK YERLER, DEFINE YıLAN DEFINE İŞARETI, DEFİNE,ALTIN ARAMA YÖNETMELİĞİ, DEFİNECİ BİLGİLERİ, DEFINECI GÖZLÜĞÜ , DEFİNECİ GÖZÜYLE GÖZLEM VE ARAZİYE BAKIŞ, DEFİNECİ KİMDİR?, DEFİNECİDE BULUNMASI GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER, DEFİNECİLİĞİN TARİHÇESİ, DEFİNECİLİĞİN TARİHÇESİ, DEFİNECİLİK, DEFİNECİLİK NEDİR?, DEFİNECİLİKTE ALTIN KURALLAR, DEFİNECİLİKTE GÜN DÖNÜMÜ VE ÖNEMİ NEDİR?, DEFİNECİLİKTE GÜNDÖNÜMÜ, DEFİNECİLİKTE İŞARET NEDİR?, DEFİNECİLİKTE İŞARET VE FİGÜRLER NASIL ÇÖZÜLÜR ?, DEFİNECİLİKTE İŞARETİ ÇÖZMEK, DEFİNECİLİKTE İŞARETLERİN ANLAMI, DEFİNECİLİKTE JEOFİZİK YÖNTEMLERDEN YARARLANMA, DEFİNECİLİKTE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR, DEFINECILIKTE KURT IŞARETI, DEFİNECİLİKTE MEDENİYETLERDEN SANAT TARİHİNDEN YARARLANMA, DEFİNECİLİKTE SEMBOL BİLGİSİ, DEFİNECİLİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI, DEFİNECİLİKTE UYULMASI GEREKLİ DOĞRULAR NELERDİR ?, DEFİNECİLİKTE YÜZEY ARAŞTIRMASI, DEFİNECİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR ?, DEFİNE-DEFİNE YERLERİ DEFİNE GÖMÜSÜ NASIL ANLAŞILIR, DEFİNEGİZEMİ, DEFİNEGİZEMİ(TILSIMLI DEFİNELER), DEFİNELER, DEFINENIN ANLAMLARı, DEFİNENİN YERİNİ RÜYADA GÖRMEK OKUNACAK DUA, DEFİNEYE YAKLAŞTIĞIMIZI BELLİ EDEN TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER, DEFINEYERI, DEFİNEYİ KİMLER GÖMDÜ?, DEFİNEYİ KİMLER NASIL VE DERELERE GÖMDÜLER?, DEĞERLI MADENI TAŞLAR, DEĞERLİ MADENLER VE TAŞLAR, DEĞERLI TAŞLAR NASıL ANLAŞıLıR, DERMO KOZMOLOJI, DIL ANLATıM 12. SıNıF 51.SAYFA CEVAPLARı, DILLERIN TABLO ILE ANLATıMı , DOĞA NEDIR, DOĞADA YÖN BULMA YÖNTEMLERİ, DOĞAL ŞARTLARDA ALTIN GÖMÜ DEFİNE NASIL BULUNUR, DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ KURGANLAR, DÖRTYOL DA BULUNAN İLK TÜRK YILAN TÜRÜ BARANİ, DOWSİNG, DUALAR TıLSıMLAR, DUALAR VE HÜDDAMLARı - AYETEL KÜRSININ HÜDDAMı, DUALAR VE TıLSıMLAR, DUALAR VE TıLSıMLAR, DUANıN KABUL OLMASı IÇIN BEDDUAYı DEF ETMEK IÇIN OKUNAN DUALAR, DUHA SURESİ VE BAZI SURELERİN FAZİLETLERİ, DUHA SURESİ VE BAZI SURELERİN FAZİLETLERİ, DUHA SURESİ VE BAZI SURELERİN FAZİLETLERİ, DÜNYA DESTANLARI, DÜNYA DİNLERİ, EFSANE / EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANE- EFSANELER-EFSANE ÖRNEKLERI- EFSANELERDEN ÖRNEKLER , EFSANE MENKIBE NEDİR?, EFSANE NEDİR? EN MEŞHUR EFSANELERİMİZ NELERDİR?, EFSANE NEDİR?EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANE ÖRNEĞI, EFSANE ÖRNEKLERI , EFSANE ÖRNEKLERI, EFSANE ÖRNEKLERI, EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANE ÖRNEKLERİ, EFSANELERDEN ÖRNEKLER, EFSANELERDEN ÖRNEKLER, EFSANELERDEN ÖRNEKLER, EFSANELERDEN ÖRNEKLER, EL YAPıMı DEFINE ARAMA CIHAZLARı, EL YAPIMI DEFİNE DEDEKTÖRÜ NASIL YAPILIR?, ELBISE GIYIP ÇıKARıRKEN OKUNACAK DUA, ELEKTROLİZ ( ELEKTRİK )YOLUYLA MADENİ METAL PARA SİKKE TEMİZLEME, ELMAS, EN DEGERLI SIKKE / EN DEGERLI SIKKELER , EN DEGERLI VE COK NADIR SIKKELER ( ROMA SIKKELERI ) , EN DEGERLI VE EN PAHALI SIKKE ORNEKLERI, EN IYI DEDEKTOR HANGISI, ERMENI DEFINE ISARETLERI, ERMENİ DEFİNE YERLERİ, ERMENİ KATLİAM BELGELERİ, ERMENİ ÜNLÜLER, ESİK KURGANI, ESİK KURGANI NEDİR?ESIK KURGANı (ISSıK KURGANı) VE ALTıN ELBISELI ADAM (KHAN UYA), ESKI BIZANS PARALARı - ANTIK BIZANS PARALARı, ESKİ BİZANS PARALARI-SİKKELERİ DEĞERLERİ//ANTİK PARA, ESKİ ÇAĞLARDA BÜYÜ, ESKİ ÇAĞLARDA BÜYÜ, ESKI DÖNEMDEKI SAVAS ALETLERI , ESKİ ERMENİ VE RUM EVLERİNE AİT GÖMÜ YERLERİ, ESKİ MEDENİYETLERDE (TOPLUMLARDA)ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, ESKİ MISIR HİYEROGLİF YAZISI -MISIR ALFABESİ, ESKİ MISIR HİYEROGLİF YAZISI -MISIR ALFABESİ, ESKİ UYGARLIKLARDA GÜNEŞ SEMBOLÜNÜN ANLAMI, ESKİ UYGARLIKLARDA MATEMATİK İŞARETLERİ VE SEMBOLLERİ, ESKİ UYGARLIKLARDA MATEMATİK İŞARETLERİ VE SEMBOLLERİ , ESKİ UYGARLIKLARDA MATEMATİK İŞARETLERİ VE SEMBOLLERİ İ, ESKİ UYGARLIKLARDA ÖLÜ GÖMME ADET VE GELENEKLERİ, ESKİ UYGARLIKLARDA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, ESKI UYGARLıKLARDA SAYıLAR HANGI SEMBOLLERLE BELIRTILMIŞTIR, ESKI UYGARLıKLARıN KULLANDıĞı SAYı SEMBOLLERI, ESKI UYGARLıKLARıN KULLANDıĞı SAYı SISTEMLERI , ESKİ UYGARLIKLARIN KULLANDIKLARI SEMBOLLER , ESKİ UYGARLIKLARIN MATEMATİKLERİ, ESKİ UYGARLIKLARIN SAYI SEMBOLLERİ , ESKI UYGARLıKLARıN SAYıLARı HANGI SEMBOLLERLE GÖSTERILIR , ESKI UYGARLıKLARıN SAYıLARı VE SEMBOLLERI, ESKI UZUNLUK ÖLÇÜ ALETI RESIMLERI, YENI UZUNLUK ÖLÇÜ RESIMLERI, ESKİ YUNAN SAYILARI VE TARİHÇESİ, ESKİ ZAMANDA KULLANILAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ, ESKI ZAMANLARDA İLK ÇAĞLARDA DUVARA ÇIZILEN RESIMLER, ESKİŞEHİR DEFİNE YERLERİ, ESKİŞEHİR TARİHİ DEFİNE YERLERİ, ESKİŞEHİR TARİHİ DEFİNE YERLERİ, EŞKIYA BELGELERI , EŞKİYA BELGELERİ , EŞKİYA BELGELERİ, EŞKİYA BELGELERİ / ORTA ANADOLU KÜÇÜK ASYA, EŞKİYA BELGELERİ PAPAZ İSKELESİ , EŞKIYA BELGESI /ASıL BELGE, EŞKİYA GÖMÜ İŞARETLERİ, EŞKIYA HAZINELERI, EŞKİYA HAZİNELERİ, EŞKİYA İŞARETLERİ, EŞKİYA LEFTER HAYATI , ESMA-ÜL HÜSNA - ESMA-ÜL HÜSNA VE SIRLARI, ESRARENGIZ OLAYLAR, FATIHA SURESININ FAZILETI, FATIHA SURESININ FAZILETI, FAZILETI VE SıRLARı YÜKSEK DUALAR / FAZILETI VE SıRLARı BÜYÜK SALAVATı ŞERIFELER VE DUALAR, FIKIRTEPE HÖYÜĞÜ, FIL DEFINE IŞARETLERI, FOTOGRAF MAKINELERININ TARIHI, FRANSıZ RAKAMLARı, GARIP VE ESRARENGIZ OLAYLAR , GEÇMİTEN GÜNÜMÜZE ANADOLUDA İSLAMİ DÖNEM ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ, GERÇEK DEFİNE HARİTALARI HAKKINDA BİLGİLER, GİRESUN - TOPAL OSMAN, GÖMÜ NASIL ANLAŞILIR ?, GÖMÜ NASIL TESBİT EDİLİR, GÖMÜ SIRLARI, GREEK ALFABESI, GREEK SIKKELER PARA KATALOGU, GULYABANI, GÜMÜŞ, GÜNLÜK HAYATTA YAPıLAN DUALAR / GÜNLÜK HAYATTA OKUNMASı TAVSIYE EDILEN DUALAR , GÜNLÜK YAŞANTıMıZDA KULLANDıĞıMıZ ISTEK VE DUA NITELIĞI TAŞıYAN CÜMLELER, HALK BİLİMİ NEDİR ?, HANGI DUA HAZINE ARANıR, HARAMI DERE MERMER OLUKLU PıNAR, HARİTALARDA KULLANILAN İŞARETLERİN ANLAMLARI, HARİTALARDAKİ RENKLER VE İŞARETLER NE ANLAMA GELİR, HAZINE NASıL ARANMALı, HER DEFİNECİNİN BİLMESİ GEREKEN BİLGİLERİN HEPSİ BURADA, HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN DUA VE ZİKİRLER , HIYERATIK YAZı NEDIR, HIYERATIK YAZı NE DEMEK, HIYERATIK YAZıNıN ANLAMı, HOBİ NEDİR ?HOBİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?HOBİ TÜRLERİ NELERDİR?, HOBİ NEDİR ?HOBİLER NELERDİR?HOBİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR, HORASAN ÇÖZÜMLEME NASIL YAPILIR, HORASAN HARCI, HORASAN HARCı , HORASAN HARCı GÖRSELLERI /HORASAN HARCı RESIMLERI , HORASAN HARCI NASIL KIRILIR?, HORASAN HARCı NEDIR? , HORASAN HARCı VE SıVALARı NEDIR ÖZELLIKLERI NELERDIR, HORASAN NASIL ÇÖZÜLÜR, HORASAN NASıL KıRıLıR, HORASAN NASIL KIRILIR/HORASAN ÇÖZÜMLEME NASIL YAPILIR , HOROSAN ÇÖZME, HOROSAN ERITME, HOROSAN NEDİR NASIL KIRILIR, HÖYÜK MEZAR RESİMLERİ ANLAMLARI, HÖYÜK MEZARLARı, HÖYÜK VE TÜMÜLÜS ARASINDAKİ FARKLILIKLAR, HÜDDAMLAR VE TÜRLERI, HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR LİSTESİ, HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR LİSTESİ 1, HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR LİSTESİ 2, HZ. MUHAMMED PEYGAMBER EFENDIMIZIN GENEL HAYATı, HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ, İBNİ HALDUNDAN DEFİNECİ MANTIĞI, İBRANİ ALFABESİ VE SEFIROT , İCATLAR VE BULUŞLAR, İKİZLER BURCU 21.MAYIS-20.HAZİRAN, ILK INSAN GÖRÜNTÜLERI, İLK SAYMA IŞLEMI NASıL OLMUŞTUR? SAYıLARı ILK KIM KULLANMıŞTıR?, İNGİLTERE VE AMERİKADA DEFİNECİLİK, İNSAN YUTAN PİTON YILANI, İPEK YOLU HARİTASI, İPEK YOLU KRAL YOLU HARİTASI , İPEK YOLU, BAHARAT YOLU VE KRAL YOLU NERELERDEN GEÇER?, İPEK YOLU-BAHARAT YOLU-KRAL YOLU, İŞARET NEDİR ?, ISARETLERIN ANLAMI, ISARETLERIN DILI VE COZUM YONTEMLERI, İŞARETLERİN DİLİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ, İSLAMDA DEFİNE HELAL MI HARAM MI, ISLAMI SIKKELER PARA KATALOGU , İŞLENMEMİŞ KEHRİBAR- BALTIK KEHRİBARI , ISMET ÖZEL EDEBI KIŞILIĞI, ISTLADA (KAPAKLı) ANTIK ŞEHRI , İYONLAR, URARTULAR, FRIGLER, LIDYALıLAR VE HITITLERIN YÖNETIM ŞEKILLERI NASıLDı, IZMITLI EŞKIYA LEFTERIN BELGELERI , KAPAKLı KAYA MEZARLARı, KAPAKLı KAYA MEZARLARı / DOLMENLER (KAPAKLı KAYA MEZARLAR) , KARA HASAN KÖPRÜSÜ, KARBON 14 YÖNTEMİ İLE YAŞ TAYİNİ, KAREKÖKLÜ SAYıLARıN TANıMLANMASı NASıL YAPıLıR?, KARISIK DEFINE ISARETLERI KATALOGU, KAYA ÇEŞİTLERİ, KAYA HORASANLı,HORASANLı KAYA PARÇALAMA YÖNTEMLERI , KAYALAR VE KAYA ÇEŞİTLERİ, KAYBOLMUŞ DEFİNELER, KAYSERI YAHYALı KAPUZBAŞı ŞELALESINDE BULUNAN HAZINE, KELKIT ÇAYı ÜZERINDEKI BARAJLAR , KELT SIKKELER PARA KATALOGU, KENZÜL ARŞ DUASI VE FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU, KEPENEKLI COBAN ISARETI, KıLıCıN TARIHI, KİLİSE HAZİNELERİ NEREDE OLUR - KİLİSE DEFİNELERİ NEREDE OLUR, KOÇ BURCU 21.MART - 20.NİSAN, KÖROĞLU EFSANESİ, KOVA BURCU 20.OCAK-18.ŞUBAT, KRAL YOLU HARİTASI , KRAL YOLUNUN ÖNEMİ NEDİR?, KUNUT DUALARı VE ANLAMLARı, KURGAN MEZARLAR VE İÇERİNDE BULUNAN ESERLER, KURGAN NEDIR, KURGAN NEDİR?, KURGAN NEDİR?, KURGAN NEDİR?KURGAN MEZARLAR VE İÇERİNDE BULUNAN ESERLER, KÜTAHYA DEFINE YERLERI, KUTSAL AMAÇLI GÖMÜLEN DEFİNELER, KUTSAL GEOMETRİ, LAHIT / LAHIT RESIMLERI , LAHİT MEZARLAR, LEFTER BELGESİ / LEFTER HAKKINDA BİLGİLER-LEFTERİN TARİHİ, LEFTER KÜÇÜKANDONYADIS, LEFTERIN BELGELERI, MADEN KANUNU, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 1, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 2, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 3, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 4, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 5, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 6, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 7, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 8, MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 9, MAĞARA VE MAHSEN GİRİŞLERİNİ ELE VEREN EMARELER, MANUKYANDAN ÇALINAN EŞKıYA BELGELERİ, MANUKYANDAN ÇALINAN EŞKIYA BELGESİ, MANZUME VE ŞIIR ÖRNEKLERINI İNCELEME,MANZUME ÖRNEKLERI , MARDIN DE DÜNYANıN EN ESKI ARAZI TAPUSU BULUNDU, MARMARİS ÇEVRESİNDEKİ ANTİK KENTLER , MASON ALFABESİ, MAYA MİTOLOJISINDE YARATILIŞ, MEDENIYETIMIZIN EĞITIM SEMBOLÜ: RAHLELER, MEDLORK , MERCAN ADASı (KITAP) HAKKıNDA ANSIKLOPEDIK BILGI, MERCAN ADASI-KİTAP ÖZETİ, MERMER NEDİR?KAÇ ÇEŞİT MERMER VARDIR?, METAL DEDEKTÖR NASıL GÜÇLENDIRILIR, MEZAR, MEZAR KAZI TEKNİĞİ, MITOLOJI ÇEŞITLERI, MİTOLOJİ VE EFSANE ÖRNEKLERİ, MITOLOJILER, MUMYALAR VE MUMYALAMA, MUNIHTE BASILMIS TARIHI OSMANLI ALTIN PARALARI, MUSEVI MÜHRÜ - HZ SÜLEYMAN MÜHRÜ, MUSTAFA KUTLU UZUN HIKAYE ÖZETI, MÜŞTEBEH DEFİNE NEDİR?, MUZELER ESER ALIRKEN UYGULADIGI YONTEM, NOKTALAMA IŞARETLERI ILE YAPıLAN SANATSAL RESIMLER , NÜFUS PIRAMIDI , ODA MEZARLAR, OĞLAK BURCU 22.ARALIK-19.OCAK, OKSİTLİ-KÜFLÜ-PASLI MADENİ PARA VE SİKKE NASIL TEMİZLENİR, OSMANLI HAZİNELERİ, OSMANLI HAZİNELERİ, OSMANLI ÖLÇÜ BİRİMLERİ, OSMANLI SAVAS ALETLERI, OSMANLI SAVAŞ ALETLERİ, OSMANLI SIKKELERI VE RESIMLERI , OSMANLı TAKıLARı, PARA VE PARANıN TARIHÇESI, PARANIN TARIHI GELIŞIMI, PEYAMBER EFENDİMİZİN(SAS) SÜNNETLERİ, PEYGAMBER EFENDIMIZIN SÜT ANNEDEN DÖNÜŞÜ, PEYGAMBERIMIZIN BOLLUK VE BEREKET DUASı, PEYGAMBERİMİZİN SÜT ANNEYE VERİLİŞİ, PUL ALıM SATıMı - SON PUL TÜCCARLARı, RADYASTEZİ(ELLE MADEN-DEFİNE ARAMA), RADYESTEZI YÖNTEMI MADEN BULMA, RAKAM VE SEMBOL, RESIMLI DEFINE ISARETLERI KATALOGU - DEFINE ISARETLERI VE ANLAMLARI, ROMA DONEMI SIKKE KATALOGU, ROMA PARALARI FIYATLARI, ROMA SIKKELER PARA KATALOGU, ROMA SIKKELERI VE PARALARı, RUM DEFİNE YERLERİ, RUM VE ERMENİ EVLERİ, RUM VE ERMENI EVLERINDE GÖMÜ, RUM VE ERMENİ EVLERİNDE GÖMÜ NERELERE KONULUR, RUMLARA AİT DEFİNE YERLERİ, RUS SIKKELER PARA KATALOGU, RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( H,I,İ,J), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( K,L,M,N), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( O,Ö,P,R), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( S,Ş,T,U,Ü), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ( V,Y,Z), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ(A-B-C-Ç), RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ(D-E-F-G), RÜYADA DEFİNE GÖRMEK, RÜYADA HAZINE GÖRMEK IÇIN DUA, RÜYADA ISTEDIĞINI GÖRMEK IÇIN OKUNAN DUA , SAHE ALTIN NASIL ANLASILIR, SAHTE VE GERCEK ALTIN NASIL ANLASILIR, SALATı TEFRICIYE DUASıNı OKUMANıN FAZILETLERI, SALAVAT-ı MECÛLE ANLAMı, SAMSUN DEFİNE YERLERİ - SAMSUN ÖREN YERLERİ, ŞANS GETIREN NESNELER, SARIKIZ EFSANESİ, SAYFA 147-150 - 10.SıNıF EDEBIYAT ETKINLIKLERI CEVAPLARı , SAYISAL DEFINE ISARETLERI KATALOGU, SAYıYı KIM BULMUŞTUR, NASıL BULUNMUŞTUR?, ŞEHIR EFSANELERI ÖRNEKLERI, SEKINE DUASı, ŞEYH EDEBALININ VASIYETI, ŞIFA BAĞLAMA DUALARı,DILEK BAĞLAMA DUALARı,GÜZEL BAĞLAMA DUALARı, ŞIFALı DUALAR,DILEK DUALARı,SEVGI DUALARı , ŞIFALı TıLSıMLAR DUALAR VE TESPIHLER, SIGMA ISARETI, SIKKE FIYATLARI, SİKKE VE ESKİ MADENİ PARALAR NASIL TEMİZLENİR , SIKKELER VE TARIHI ESERLER / EN PAHALI SIKKE ORNEKLERI, SIKKELERIN DEĞERLERI, SİMYA NEDİR?, SıNAVA GIRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA TESBIHLE ÇEKILECEK, SIVILCE DUASı, STELLER, SÜMERLER - SÜMERLERIN SAYı SISTEMLERI, SÜMERLERDE RAKAMLAR, SUNUM-TARTIŞMA-PANEL, SUNUM-TARTIŞMA-PANEL, SURELERIN FAYDALARı, SURELERİN FAZİLETİ, SURELERIN FAZILETLERI, SURELERİN FAZİLETLERİ, SURELERİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI ( VEDDUHA SURE-İ ŞERİFESİ ), SURELERININ FAZILETLERI, TAKI TARİHİ , TAKıMYıLDıZLARıN MITOLOJIK ÖYKÜLERI , TANRI BES HEYKELİ, TARİHİ ESERİ GETİR PARANI AL, TARİHİ ESERİ GETİR PARANI AL, TARİHİ ESERLER NASIL KORUNUR, TARİHİ ESERLER NERELERDE KORUNUR, TARİHİ ESKİ PARALAR/OSMANLI PARALARI/OSMANLI SİKKELERİ RESİMLERİ, TARIHI PARA VE SIKKELERIN DEGERLERI , TARİHİ TİCARET YOLLARI, TARİHİ YAPILARDA KULLANILAN HORASAN HARCININ ÖZELLİKLERİ, TAŞLAR, TEKIRDAĞ DA DEFINE HABERLERI, TEKIRDAG MALKARA TARIHINE AIT GÖMÜLER, TELEKİNEZİ NEDİR?, TERAZİ BURCU 23.EYLÜL-22.EKİM, THE UNITED STATES SILVER DOLLAR, TİCARET DUASI, TİCARET DUASI /TİCARET HANE AÇMA DUASI, TILSIM OLDUGUNA İNANILAN NESNELER, TILSIMLI DEFİNELER, TOPRAK ÇEŞİTLERİ, TRAKYA DEFİNE YERLERİ, TÜMÜLÜS PLANLARI, TÜMÜLÜSLER, TÜRK BÜYÜKLERİ, TÜRKİYE DEFİNE HARİTASI, TÜRKİYE DEFİNE HARİTASI, TÜRKİYE GEZİ REHBERİ-LİSTE, TÜRKİYEDE BULUNAN GİZEMLİ DEFİNELER, TÜRKİYEDE NERELERDE GÖMÜ HAZİNE DEFİNE VAR?, TÜRKİYEDEKİ KAYIP HAZİNELER-PİRİ REİS HARİTALARI VE KAYIP HAZİNESİ, TÜRKİYENİN DEFİNE HARİTASI, TÜRKİYENİN DEFİNE HARİTASI, TÜRKIYENIN MADENLERI VE YERALTı ZENGINLIKLERIMIZ, TÜRKIYENIN YERALTı ZENGINLIKLERI, TÜRKLERİN GİZLİ HAZİNELERİ, TUZAK ÇEŞİTLERİ, ÜÇ ANADOLU EFSANESI KÖROĞLU ÖZETI, UĞRU ABBAS DUASI FAZİLETİ, UĞUR ABBAS DUASı, ÜLKEMİZDE BULUNAN ANTİK KENTLER, URARTULAR /URARTULAR UYGARLıĞıNıN YÖNETIM ŞEKLI NEDIR/URARTULAR: AŞIRETTEN KRALLıĞA / URARTULAR: AŞIRETTEN KRALLıĞA HAKKıNDA, URARTULARDA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, ÜSLÜ SAYıLAR NASıL VE KIM TARAFıNDAN BULUNMUŞTUR?, UYGARLıK NEDIR? MEDENIYET NEDIR?ESKI UYGARLıKLAR, ESKI MEDENIYETLER, UYGARLıK VEYA MEDENIYET NEDIR?, UYGARLıKLARıN YÖNETIM ŞEKILLERI-İYONLAR, URARTULAR, FRIGLER, LIDYALıLAR VE HI VEDDUHA SURESININ FAYDALARı VEVEDDUHA SÜRESININ SıRRı, VESVESE İÇIN OKUNACAK DUALAR , VOLCAN HAZİNELERİ LİSTESİ, VOLCAN HAZİNELERİNDE ADI GEÇEN YERLER, VOLÇAN HAZİNESİ, VOLCAN MARTIN VOYVODA EFSANESI , VOLCAN MARTİN VOYVODA EFSANESİ, VOLÇAN MARTİN VOYVODA EFSANESİ, VOLÇAN-VOLÇAN SIRLARI-VOLÇAN GİZEMİ, YAĞMUR SUYUNUN FAYDALARI, YAHUDİ ÜNLÜLER, YAHYALı DA GÜMÜŞ SIKKE OPERASYONU, YAŞANMıŞ DEFINE HIKAYES, YASANMIS ESRARENGIZ OLAYLAR , YAY BURCU 22.KASIM-21.ARALIK, YAZININ DOĞUŞU, YAZIT TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI, YENGEÇ BURCU 21.HAZİRAN-22.TEMMUZ, YERALTı GÖRÜNTÜLEME CIHAZLARı, YERALTı ZENGINLIKLERIMIZ, YIRTICI HAYVANLAR BELGESELİ FULL İZLE VİDEO, YUNAN ALFABESİ HARFLERİNİN ANLAMLARI, ZIHIN AÇıCı DUA, ZÜMRÜT,

Page Size

124.65 KB

Images

16 JPG, 40 GIF, 9 PNG
34 alt tags, 0 title tags
0 internal, 68 external
68 total

Keyword Density

arama
2.82%
zmleridefine
1.61%
eitim
1.61%
definedefinecilikdefine iaretleridefine
1.21%
izleri korumal
0.81%
avrupa lkelerinde
0.81%
bir iaret tayan
0.81%
iaret tayan defineler
0.81%
define aretleri anlamlar
0.81%
devlet hazinesine
0.81%

Link Analysis

The home page of gizlidefineler.net links to 55 web pages, 6 of which point to external sites (e.g. info.flagcounter.com). The page also consists of 3 anchor texts of which 0 are nofollow.

Internal

49 follow, 0 nofollow
0 anchor tags, 0 title tags
49 total

Outbound

6 follow, 0 nofollow
3 anchor tags, 3 title tags
6 total

Anchor Texts

 • Powered by AutoBacklinks
 • super nintendo
 • accesories sony

Outbound Domains

 • info.flagcounter.com
 • mypagerank.net
 • sayyac.com
 • autobacklinks.biz
 • video-games.for-me-on-sale.biz
 • cameras-photo.for-me-on-sale.biz

Hosting Analysis

The primary web hosting server where gizlidefineler.net is hosted resolves to the IP address 93.89.224.89 and is located at , , Turkey.

IP Address

93.89.224.89

IP Decimal (Long)

1566171225

Reverse IP

93-89-224-89.isimtescil.net

Server Location

,
Turkey ()
39 (lat) / 35 (long)

Hosting Company

Not available

Server Analysis

On average, gizlidefineler.net web pages load in 0 milliseconds. The site uses about 1 different types of web software that we know of and consists of about 12% JavaScript code.

Software Used

 • WordPress (cms)

Languages Used

 • HTML (87%)
 • JavaScript (12%)
 • CSS (1%)

Page Speed

0.000 seconds

Color Analysis

The top colors used in gizlidefineler.net's web template color pallete are charcoal grey, black, charcoal, dark, dark grey. Typically, lighter colored websites are more trustworthy and easier to use.
#4C4E4C
Charcoal Grey
#000000
Black
#4C4A4C
Charcoal Grey
#111111
Black
#222222
Black
#333333
Black
#444444
Black
#2C2E2C
Charcoal
#2C2A2C
Dark
#3C3A3C
Dark Grey

WHOIS Analysis

Domain Name: GIZLIDEFINELER.NET

Registrant:
PrivacyProtect.org
Domain Admin ()
ID#10760, PO Box 16
Note - All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Nobby Beach
null,QLD 4218
AU
Tel. +45.36946676

Creation Date: 10-Mar-2012
Expiration Date: 10-Mar-2014

Domain servers in listed order:
ns1.isimtescil.net
ns2.isimtescil.net


Administrative Contact:
PrivacyProtect.org
Domain Admin ()
ID#10760, PO Box 16
Note - All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Nobby Beach
null,QLD 4218
AU
Tel. +45.36946676

Technical Contact:
PrivacyProtect.org
Domain Admin ()
ID#10760, PO Box 16
Note - All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Nobby Beach
null,QLD 4218
AU
Tel. +45.36946676

Billing Contact:
PrivacyProtect.org
Domain Admin ()
ID#10760, PO Box 16
Note - All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Nobby Beach
null,QLD 4218
AU
Tel. +45.36946676

Status:LOCKED
Note: This Domain Name is currently Locked. In this status the domain
name cannot be transferred, hijacked, or modified. The Owner of this
domain name can easily change this status from their control panel.
This feature is provided as a security measure against fraudulent domain name hijacking.

PRIVACYPROTECT.ORG is providing privacy protection services to this domain name to
protect the owner from spam and phishing attacks. PrivacyProtect.org is not
responsible for any of the activities associated with this domain name. If you wish
to report any abuse concerning the usage of this domain name, you may do so at
http://privacyprotect.org/contact. We have a stringent abuse policy and any
complaint will be actioned within a short period of time.

The data in this whois database is provided to you for information purposes only,
that is, to assist you in obtaining information about or related
to a domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree that you will
use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress
or load this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is expressly prohibited without
prior written consent from us. The Registrar of record is FBS Inc..
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms.

DNS Record Analysis

Gizlidefineler.net has 1 address (A) records, 2 name server (NS) records, 1 start of authority (SOA) records, 1 mail exchanger (MX) records and 1 text (TXT) records in its domain name system (DNS).
HostClassTypeIPTTLTargetOther
gizlidefineler.netINA93.89.224.893598
gizlidefineler.netINNS3600ns1.isimtescil.net
gizlidefineler.netINNS3600ns2.isimtescil.net
gizlidefineler.netINSOA10800mname: ns1.isimtescil.net
rname: hostmaster.gizlidefineler.net
serial: 2012031902
refresh: 10800
retry: 3600
expire: 777600
minimum-ttl: 3600
gizlidefineler.netINMX3600mx01.gizlidefineler.netpri: 10
gizlidefineler.netINTXT3600txt: v=spf1 ip4:93.89.226.0/24 ip4:84.51.25.0/24 ?all
entries: Array

HTTP Header Analysis

HTTP header reponses show how gizlidefineler.net responds to incoming Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) requests from connecting clients (e.g. web browsers).
HTTP headers are unavailable.
This data was last updated 2 years ago
(update data).

User reviews of gizlidefineler.net

comments powered by Disqus

Share on Facebook Share on Twitter Digg This Add to Delicious Email to Friend More...